Sain Records

ANHREFN

Traciau ar hap

  1. NID CYMRU FYDD CYMRU (HEB YR IAITH GYMRAEG)
  2. PREGETH
  3. IN THIS DIS-UNITED KINGDOM
  4. YN Y DRE 1913
  5. DI-EUOG
  6. YR ENETH GLAF
  7. S.O.S. OLA'R SAESON
  8. FFARWEL I DRE CAERNARFON LON
  9. BREUDDWYDION
  10. HE-A

Albymau

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords