Sain Records

BOB DELYN A’R EBILLION

Bywgraffiad

Mae Bob Delyn (sef alter ego llwyfan Twm Morys, y prifardd o Lanystumdwy) a'r Ebillion yn sicr yn un o enwau mawr adloniant Cymraeg diwedd yr 20fed ganrif a dechrau'r ganrif bresennol. Does dim dwywaith mai athrylith arbennig Twm Morys yw'r canolbwynt, gyda'i ddawn arbennig gyda geiriau a cherddoriaeth, ond casglodd o'i gwmpas griw hynod o dalentog o offerynwyr sy'n rhannu ei weledigaeth. Nid canu caneuon gwerin traddodiadol y mae Bob Delyn a'r Ebillon, ond eu hail-greu nhw, a chyfansoddi rhai newydd. Wedi trwytho eu hunain yn y traddodiad - o ran geiriau ac alawon - mae Twm Morys a'i gyfeillion wedi creu'r traddodiad o'r newydd ac wedi rhoi dimensiwn gwahanol i gerddoriaeth werin Cymru.

Traciau ar hap

  1. No Tracks Found

Albymau

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords