Sain Records

CALAN

Bywgraffiad

Band gwerin cyffrous ac afieithus gyda phump o aelodau ifanc a hynod o gerddorol. Ffurfiwyd yn 2005 wedi i bedwar aelod gyfarfod tra ar gwrs cerddoriaeth draddodiadol gyda Trac yn Sweden ddwy flynedd ynghynt. Maent yn mynd i roi cerddoriaeth draddodiadol Cymru ar dân oherwydd mae canu gwerin yn Cwl! Mae rhai o’r aelodau wedi cyfansoddi alawon eu hunain hefyd, ac mae’r pump yn Gymry Cymraeg. Buont yng Ngwyl Werin Ryngwladol Lorient ac yn y Sesiwn Fawr eleni, lle’r aeth y gynulleidfa’n wyllt gan stampio’u traed mewn cymeradwyaeth eisiau mwy! Dod i adnabod aelodau Calan: Patrick Rimes - Ffidil, pibau a chwibanogl - pencampwr mewn cystadleuaeth Geltaidd i ffidlwyr ifanc. Hoffai wadd Robin Huw Bowen, Gene Hunt a Miles Kington am ginio. Mae’n casáu cyfaddef ei fod yn hoff o wisgo sandalau a sanau! Bethan Rhiannon Williams-Jones - Accordion, piano, llais a chlocsio. Cystadlu yn 2007 ar Ysgoloriaeth Bryn Terfel. Mae’n casáu merched sy’n methu cerdded yn eu sgidiau, ac mae’n casáu cyfaddef ei bod yn hoffi S Club 7. Hoffai wadd Stephen Fry a Goldie Lookin Chain am ginio Angharad Siân Jenkins - Mae grwpiau roc a chyfansoddwyr yn dangos diddordeb yn ei doniau, ac mae newydd gwblhau taith o Iwerddon, Yr Iseldiroedd a Llydaw. Hoffai fod wedi gwadd Picasso i ginio, yn ogystal â Mihangel Morgan Llinos Eleri Jones - Arbenigo ar y delyn. Mae’n casáu cyfaddef ei bod yn ffansio Pete Doherty, ac mae’n dal i ddysgu gwneud y splits ar gyfer triciau partïon! Chris ab Alun (Evans) - Gitarydd heb ei ail. Mae’n casáu pobl sy’n bwyta’n swnllyd, a hoffai wadd Bill Bailey a Hedd Wyn at ei fwrdd cinio

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords