Sain Records

CARREG LAFAR

Bywgraffiad

Ffurfiwyd Carreg Lafar yn 1993 yng Nghaerdydd gydag Antwn, James, Rhian a Simon O’Shea. Ymunodd Linda yn 1994 i gwblhau’r band. Haf 1996 oedd y tro cyntaf iddynt chwarae mewn gwyl fawr, ac roedd hynny yn Lorient, Llydaw, yn cynrychioli Cymru yn yr Wyl Ryngwladol Geltaidd. Profodd y deng niwrnod o berfformiadau yn llwyddiant, gan ddiweddu gyda Carreg Lafar yn cefnogi Dan Ar Braz yng nghyngerdd ‘Heritage of the Celts’ i gynulleidfa o 10,000. Rhyddhawyd albwm ‘Ysbryd y Werin’ ar label SAIN yng Ngogledd America yn 1997, gyda phythefnos yn teithio’r wlad, ac wedi hynny maent wedi dychwelyd yno droeon, yn ogystal â theithio i Atlanta am benwythnos. Gwnaed dwy fideo yn dilyn rhyddhau ‘Hyn’ eu hail albwm yn 1997, a gafodd eu darlledu ar ‘Y Sioe Gelf’ S4C. Derbynion nhw adolygiadau arbennig ym mhob cylchgrawn gwerin ym Mhrydain a Gogledd America am yr albwm. Gadawodd Simon y band yn 1999, ac ymunodd Dylan Davies ar y gitâr, sef y canwr/gyfansoddwr/actor o'r Rhos. Dychwelodd y band i Lorient i gynrychioli Cymru yn yr Wyl Ryngwladol Geltaidd. Treuliodd y band dair wythnos lwyddiannus yn teithio America a Chanada fis Mai 2000 i nodi lansiad ‘Hyn'. Yn 2002 dychwelodd Carreg Lafar i Wyl Lorient, i lansio eu trydydd albwm ‘Profiad’ gan fwynhau perfformiadau byw ar TV Breizh a Radio Breizh, ac mewn cyngherddau gorlawn.

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords