Sain Records

CARYL PARRY JONES

Bywgraffiad

CARYL PARRY JONES • Ganwyd Caryl Parry Jones yn 1958 ym Mhrestatyn. Mae ei thad, y cerddor Rhys Jones, yn adnabyddus fel cyflwynydd cerddoriaeth ar y radio, fel beirniad cerdd ac arweinydd corau. Roedd ei mam, Gwen, yn hyfforddi plant lleol ar gyfer cyngherddau ac eisteddfodau. Mynychodd Ysgol Mornant, Ffynnongroyw ac Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy a Phrifysgol Cymru, Bangor, lle'r astudiodd y Gymraeg a Chymdeithaseg. Tra yn yr ysgol, ffurfiodd y band Sidan. Gyda'u harmonïau clos a chaneuon fel 'Ble'r ei di?' ac 'Ai Cymro Wyt Ti?', daeth y band yn boblogaidd yn fuan iawn gan chwarae mewn cyngherddau a nosweithiau llawen o Fôn i Fynwy. Cyhoeddodd Sidan ddwy record fer ac un record hir, sef 'Teulu Yncl Sam'. O ystyried eu hoed, roedd yn record aeddfed, sy'n parhau i swnio'n ffres fwy na chwarter canrif yn ddiweddarach. Tra roedd yn y coleg, ymunodd â'r 'supergroup' Cymraeg cyntaf, Injaroc. Roedd yr aelodau yn cynnwys cyn-aelodau Edward H, Endaf Emlyn a Geraint Griffiths. Er na pharhaodd y grwp am fwy na naw mis a llond llaw o gigs, rhyddhawyd un record 'Halen y Ddaear', sy'n tystio i’w potensial aruthrol. Roedd hefyd yn gam pwysig iawn yn natblygiad cerddorol Caryl, a chafodd un o'i chaneuon oddi ar yr albym, 'Calon', ailwampiad disgo gan y band Diffiniad yn y 1990au. Ar ôl gadael y coleg, dechreuodd Caryl gyflwyno rhaglenni fel y rhaglen blant Bilidowcar a'r gyfres bop, Sêr 2. Yn ystod yr un cyfnod, ffurfiodd Bando gyda grwp o gerddorion Caerdydd, a hithau'n brif leisydd. Cyhoeddwyd eu record hir cyntaf, 'Hwyl ar y Mastiau' yn 1980, a oedd yn cynnwys y clasur 'Space Invaders'. Roedd adleisiau o reggae a ffync Injaroc i'w glywed yn y cyd-chwarae, ac roedd ail albym Bando 'Shampw' (1982) yn dilyn y trywydd hwnnw hefyd. Ar y record honno y mae'r gân a gysylltir amlaf â Caryl sef 'Chwarae'n troi'n chwerw'. Pan chwalwyd Bando, dechreuodd Caryl berfformio o dan yr enw Caryl a'r Band, a pharhaodd i gyflwyno rhaglenni teledu. Bu'n actio yn y ffilmiau Gaucho (1983) a The Mimosa Boys (1983), ond nid oedd actio'n strêt yn mynd â'i bryd. Ysgrifennodd sgript a chaneuon Y Dyn Nath Ddwyn y Dolig (1985) ar y cyd â Hywel Gwynfryn, ffilm i blant a dderbyniodd gryn glod ac a ddaliodd yn nychymyg ieuenctid Cymru. Cafodd gyfle i arddangos ei doniau dynwared aruthrol yn y gyfres Dawn, a dyma gyflwyno cymeriadau Glenys, Lavinia a Delyth i'r byd! Yn dilyn hynny, perfformiodd mewn pedair cyfres ei hun (Caryl, 1983-1987) a oedd yn gyfuniad o berfformiadau cerddorol a sgetsys. Y cymeriadau hyn oedd y sail ar gyfer y ffilmiau Ibiza, Ibiza! (1986) a Steddfod, Steddfod (1989), gyda chymorth Siw Hughes ac Emyr Wyn. Er amled ei doniau fel actores a dynwaredwraig, cerddoriaeth yw ei hoff faes. Mae'n parhau i hyfforddi, i gyfansoddi, ac i chwarae'n fyw gyda'i band newydd, Y Milionêrs. Cyhoeddodd Sain albym “Adre” (2004), a’r casgliad o’i Goreuon (2006), sy’n dangos rhychwant rhyfeddol ei doniau fel cyfansoddwraig a chantores .

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords