Sain Records

CATRIN FINCH

Bywgraffiad

CATRIN FINCH Magwyd Catrin Finch yn Llan-non, Ceredigion, a’i hathrawes gyntaf ar y delyn oedd Elinor Bennett. Yn 9 oed, enillodd y marciau uchaf drwy holl wledydd Prydain yn yr arholiad Gradd VIII. Bu’n astudio gydag Elinor am 8 mlynedd, ac yna aeth i Ysgol Gerdd Purcell yn Llundain i astudio gyda Skaila Kanga. Erbyn 2009, roedd Catrin yn cael ei chydnabod fel un o brif delynoresau’r byd, wedi recordio i brif labeli’r byd cerdd, Canolfan Gynhadledd a Pherfformio £3miliwn wedi ei henwi ar ei hôl ym Mhrifysgol Glyndwr, Wrecsam, yn Athro ymweld yng Ngholeg Cerdd a Drama Cymru a’r Academi Frenhinol yn Llundain, ac wedi ei hanrhydeddu hefyd gan Brifysgolion Aberystwyth a Bangor. Rhwng y ddau begwn yma, mae Catrin Finch wedi cyflawni mwy cyn cyrraedd ei 30 oed nag a gyflawnodd y rhan fwyaf o gerddorion mewn oes gyfan. Dyma rai o uchafwyntiau cynnar ei gyrfa: 1990-96: prif delynores Cerddorfa Ieuenctid Prydain, a’r ieuengaf i berfformio yang nghyngherdd Proms y BBC 1991: ennill yr adran iau yng Ngwyl Delynau’r Byd 1997: Gwobr Nansi Richards 1998: Rhuban Glas offerynol yr Eisteddfod Genedlaethol, a Gwobr Marisa Robles 1999: ennill Cystadleuaeth Telyn Rhyngwladol Lily Laskine yn Ffrainc 2000: cyngerdd debut yn Neuadd Wigmore, Llundain 2001: recordio’i albym gyntaf i Sain: “Carnaval de Venise” ennill gwobr “Young Concert Artist” Efrog Newydd 3 blynedd yn olynol, a hyn yn arwain at deithiau helaeth ar draws Gogledd America 2000-2004: y gyntaf i’w phenodi’n delynores i Dywysog Cymru ers John Thomas yn 1873 2004: cael ei henwebu am Wobr y “Classical Brit”, ac ennill yr “Echo Klassik” yn yr Almaen Mae Catrin yn teithio’r byd i berfformio’n rheolaidd, ac mae wedi ymddangos yn y Gwyliau rhyngwladol mwyaf, gyda nifer o Gerddorfeydd enwoca’r byd, gan gynnwys y Boston Pops, Philharmonig Efrog Newydd, Academi St. Martin in the Fields, y Philharmonic Frenhinol, Cerddorfa Genedlaethol Cymru’r BBC, yr English Chamber Orchestra, Symffoni Gogledd Carolina a’r Manchester Camerata. Mae wedi recordio i Deutsche Grammophon, Universal, EMI a Sony Classical, gydag artistiaid megis Bryn Terfel, Syr James Galway a Julian Lloyd-Webber. Mae wedi gweithio’n agos gyda’r cyfansoddwr Karl Jenkins ar sawl prosiect arloesol, ac mae hi’n parhau i wthio ffiniau’r delyn fel offeryn gyda’i band 14-darn, CF47. Mae Catrin yn rhoi pwys mawr ar weithio gyda phobl ifanc, a’u cyflwyno i gyfoeth cerddoriaeth mewn ffordd naturiol ag agosatoch. Mae hefyd yn cydweithio gyda’i phriod Hywel sy’n rhedeg y label recordio ‘Kissan’, ac yn 2008 agorwyd stiwdio ‘Acapela’ ganddynt mewn hen gapel ym Mhentyrch, ger Caerdydd, fel stiwdio a neuadd gyngerdd. Mae ganddyn nhw ddau o blant.

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords