Sain Records

CELT

Bywgraffiad

CELT: Sefydlwyd Celt yn yr 80au, yn griw o gerddorion oedd yn byw o fewn hanner milltir i’w gilydd, yn yr ardal lle’u magwyd, sef Rachub, ger Bethesda. Rhyddhaodd y grwp eu tap cyntaf ‘Da di’r hogia’ eu hunain, ac wedi i Martin Beattie ymuno a’r band cyhoeddwyd ail gasét Celt , ‘Cynffon’ eto ar label eu hunan yn 1992. Er i Barry Jones (Archie) droi at gyfansoddi i Bryn Fôn, cadwodd rai o’i gyfansoddiadau ar gyfer y band Celt, gan fod lleisiau harmoni Steven Bolton a Martin Beattie yn berffaith ar gyfer yr alawon. Ar ôl casglu tua dwsin o ganeuon, dyma benderfynu ail afael yn Celt gyda dau aelod newydd, sef Siôn Jones o Maffia i chwarae’r gitâr, a Robert Davies ar yr allweddellau. Meddai Archie: “De ni i gyd wedi bod yn gwrando ar wahanol fiwsig ac wedi arbrofi gan chwarae efo synau gwahanol e.e. offerynnau synthetig a drum machines ac effeithiau gwahanol. Roedd Celt ar y dechrau efallai yn syml ac yn swynol, ond erbyn hyn mae yna rywbeth arall, ychwanegol o dan yr harmonïau a’r melodïau.” Gofynnwyd i SAIN gynhyrchu albym newydd, a rhyddhawyd ‘@.com’ yn 1998. Recordiwyd honno yn stiwdio Brynderwen ac fe’i cymysgwyd yn SAIN. Caneuon Archie sydd yn y casgliad i gyd, a bu’n llwyddiant ysgubol. Mae’n dal i werthu, sy’n ei gwneud yn un o’r albyms mwyaf llwyddiannus yn hanes diweddar y sin roc Cymraeg, gyda sain arbennig y ddau lais mewn harmoni cryf yn sail i’r cyfan. Rhyddhawyd EP gan Celt yn 2001, fel ‘tamaid i aros pryd’ . Does dim teitl i’r casgliad yma, ond mae dwy o’r caneuon yn adlewyrchu’r dechnoleg fodern: ‘Stop Eject’ a ‘Telegysyllta’. Caneuon Archie ydi’r tair, yn eiriau a cherddoriaeth, ac mae ‘Paid a dechrau’ yn ffrwyth cystadleuaeth Can i Gymru. Bellach, mae’r enw Celt yn cael ei gario mlaen gan Archie a Steven, a Martin Beattie wedi ffurfio’i fand ei hun, sy’n cyhoeddi EP newydd at ddiwedd 2009.

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords