Sain Records

Godre’r Aran (Cor)

Bywgraffiad

Sefydlwyd y côr hwn gan y diweddar Tom Jones yn Llanuwchllyn yn 1949, a hynny’n bennaf fel parti Cerdd Dant, ac fel dehonglwyr cerdd dant y daethant i sylw’r genedl gyda’u albym gyntaf ar label Delyse “Music from the Welsh mountains”, oedd yn cynnwys clasuron fel “Caru Cymru”. Trosglwyddwyd yr awennau i ddwylo Eirian Owen yng nghanol y 70au, ac yn raddol datblygodd y côr i fod yn un o gorau blaenaf Cymru, gan ennill yn yr Eisteddfod Genedlaethol a Llangollen ar sawl achlysur. Mae Eirian, sy’n enedigol o Lanuwchllyn ei hun, yn gerddor proffesiynol, ac y mae’n llwyddo i gyfuno tair agwedd, fel hyfforddwraig llym ei disgyblaeth, fel cyfeilydd penigamp ac fel cyfarwyddwr cerdd sy’n anelu bob amser am y safonau uchaf posib. Llwyddodd y côr yn rhyfeddol i gadw ansawdd arbennig ei sain am dros 60 mlynedd, a hynny drwy gael gwaed newydd i’w rhengoedd yn gyson i ganu wrth ochr lleisiau aeddfed a phrofiadol. Daw’r aelodau erbyn hyn o ardal eang, gyda rhai yn teithio o Fôn i’w ymarferion wythnosol, ond Llanuwchllyn o hyd yw’r canolbwynt. Recordiwyd nifer fawr o albymau ganddynt, ac y mae eu teithiau tramor, yn arbennig y rhai i Awstralia a Seland Newydd, yn chwedlonol yn y byd corau meibion, yn enwedig y tro hwnnw y codwyd to Ty Opera Sydney i’r entrychion.

Traciau ar hap

  1. No Tracks Found

Albymau

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords