Sain Records

DYLAN CERNYW

Bywgraffiad

byddus fel Gwennant Pyrs, Dafydd Huw a Robin James Jones. Enillodd yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1989, 1991 ac yn 1994, a hefyd yn yr Wyl Gerdd Dant yn 1992. Mae’n adnabyddus yng Nghymru fel cyfeilydd mewn amrywiol Wyliau. Dylan yw telynor Gerddi Bodnant, a Plas Tan y Bwlch, Maentwrog. Ymddangosodd yng Nghyngerdd Mil o Leisiau yn Neuadd Albert, Llundain fel unawdydd gwadd yn 1997, a rhannodd lwyfan gyda Rebecca Evans. Mae hefyd wedi cyfeilio a rhannu llwyfan gyda Bryn Terfel, Eirian James, Shan Cothi, Gwyn Hughes-Jones, Rhys Meirion, John Eifion ac Annette Bryn-Parry. Mae’n hoff iawn o gerddoriaeth ysgafn a Cherdd Dant, ac mae’n aelod brwd o Gôr Glanaethwy, ble mae’n cyfeilio ar ei delyn ac yn canu. Wedi cyfnod yn gweithio yn Ysbyty Gwynedd, ac yna fel Ysgrifennydd efo Blas ar Fwyd, Llanrwst mae Dylan yn mwynhau bod yn gerddor proffesiynol llawn-amser. Mae’n diwtor telyn deuddydd yr wythnos gyda Chanolfan Gerdd Williams Mathias, tra bod gweddill o’i amser yn mynd ar berfformio mewn cyngherddau, priodasau a theithio. Fel rhan o’i deithiau tramor fel unawdydd a chyfeilydd, cafodd wahoddiad i ymuno â Chôr Meibion Caernarfon ar daith arbennig i Ganada. Mae ar hyn o bryd yn cyd-weithio ar brosiect ‘Heartstrings’ gydag Annette Bryn Parri, ble byddant yn teithio i’r Alban, Lloegr a Chymru o dan nawdd Recordiau Sain a Pianos Cymru.

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords