Sain Records

ELIFFANT

Bywgraffiad

Wedi ffurfio yn 1978, cynhyrchodd Eliffant ddeunydd gwreiddiol yn ystod oes aur cerddoriaeth roc Cymraeg. Geraint Griffiths oedd yn ysgrifennu ac yn canu, a gellir eu disgrifio fel cyfuniad o roc melodig, ychydig o werin, canu gwlad, metel trwm, Americana a hyd yn oed jas. Wedi i’r grwp ‘Injaroc’ dorri fyny yn 1977, roedd Geraint Griffiths yn ddi-fand nes i’r gitarydd John Davies ac aelod o ‘Chwys’ ddod ato gyda Clive Richards ar y bas a Colin Owen ar y drymiau. Wedi rhai ymarferion, daeth yn amlwg fod bwlch i’r allweddellau, ac yn 1978 daeth Euros Lewis atynt gyda’i biano Fender Rhodes, a dyna pryd ffurfiwyd Eliffant. Adeiladodd y band enw da i’w hunan a chryn dipyn o ddilynwyr, o ganlyniad i’w pwyslais ar gynyrchiadau o safon ar lwyfan ac ar record, a gigio cyson ar hyd a lled Cymru. Cafodd Eliffant eu dewis fel Band Roc gorau 1979 gan ddarllenwyr y cylchgrawn Sgrech - uchafbwynt eu gyrfa! Buont yn ymddangos ar raglenni teledu HTV a BBC a gwneud sesiynau radio nes i’r band pum-dyn dawelu am ychydig fisoedd yn 1981 nes i Gordon Jones gymryd lle Colin ar y drymiau. Parhaodd Eliffant am ddwy flynedd arall, nes i Geraint gychwyn gyrfa unigol lwyddiannus sydd wedi parhau hyd heddiw.

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords