Sain Records

EMRYS JONES

Bywgraffiad

EMRYS JONES, Llangwm Bu farw Emrys Jones, Penbont, Llangwm, yn 88 oed ym mis Gorffennaf, 2009. Roedd yn un o gantorion gwerin a cherdd dant enwocaf Cymru, ac y mae’r recordiad a wnaeth yn 2002 (‘Nico Annwyl’ SCD 2371) ac yntau’n 81 ar y pryd, yn dystiolaeth o’i lais arbennig, a’i ddawn ddi-ymdrech i gyflwyno stori ar gân. Fel Bob Roberts Tai’r Felin o’i flaen, a hannai o ardal gyfagos, llwyddodd i gadw asbri ei ganu, ac ansawdd ei lais tenor clir, i’w flynyddoedd olaf. A hynny mae’n fwy na thebyg am fod canu yn rhan mor naturiol a chanolog o’i fywyd a’i ddiwylliant. Roedd Emrys Jones yn ysgrifennydd Eisteddfod Llangwm am dros 50 mlynedd, yn un o sylfaenwyr “Llên y Llannau”, a mynychodd y rhan fwyaf o Eisteddfodau Cenedlaethol yr Urdd yn ystod ei oes, gan gynnwys y gyntaf un yng Nghorwen, ac yntau’n grwt 8 oed. Yn Eisteddfod Genedlaethol Machynlleth yn 1981, derbyniodd Fedal THParry-Williams am ei gyfraniad i’w fro ac i ddiwylliant Cymru, a chyhoeddwyd cyfrol bortread ohono (“Teulu, Bro a Thelyn”) yn 1997 gan un arall o feibion yr ardal, Robin Gwyndaf. Derbyniodd hefyd radd MA er anrhydedd gan Brifysgol Cymru yn 2003. Yn 2002 ef oedd Llywydd y Dydd yng Ngwyl Gerdd Dant Dolgellau wrth i’r Wyl ddathlu ei 60ain pen-blwydd, ac Emrys wedi bod yn bresennol ymhob un ers y dechrau.

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords