Sain Records

EMYR WYN

Bywgraffiad

Daeth Emyr Wyn i amlygrwydd yn ifanc, fel bachgen soprano, ond yn ddiweddarach fel prif leisiwr Mynediad am Ddim, un o'r grwpiau mwyaf hir-hoedlog yn hanes adloniant Cymraeg. Mae llawer o apel y grwp yn troi o gwmpas llais, personoliaeth a hiwmor Emyr Wyn, er fod llais mwynach Robin Evans, a chynghanedd lleisiol arbennig yr aelodau i gyd hefyd yn rhan o'r apel. Mae Emyr erbyn hyn yn un o actorion amlycaf Cymru oherwydd ei rol amlwg yn y gyfres deledu 'Pobol y Cwm', ac yno hefyd mae ei hiwmor yn rhan annatod o'i gymeriad. Ar wahan i gerddoriaeth, ei gariad mawr arall yw rygbi, ac y mae'n aelod blaenllaw o Fwrdd Clwb y Scarlets yn Llanelli. Mae'n briod a'r awdures Siwan Jones.

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords