Sain Records

FRANK HENNESSY

Bywgraffiad

Wedi ei eni a’i fagu yng Nghaerdydd, mae Frank Hennessy yn adnabyddus bellach nid yn unig fel canwr unigol ac fel aelod o’r Hennessys, ond hefyd fel cyflwynydd cyson ar BBC Radio Wales. Er pan roddodd ei dad gitâr iddo ar ei ben-blwydd yn 13eg oed, cymerodd Frank at gerddoriaeth yn syth. Yn 1966 gyda’i bartner cerddorol Dave Burns, enillodd gystadleuaeth ‘Youth Spotlight’ Cyngor Dinas Caerdydd, gan baratoi’r ffordd iddynt ill dau, gyda Paul Powell, i droi yn broffesiynol, a ffurfio’r grwp gwerin yr Hennessys. Symudodd y tri i’r Iwerddon, ble buont yn hogi eu doniau ar adeg pan oedd y canu gwerin yn ei anterth ar yr Ynys Werdd. Daeth pwysau arnynt tra yn Iwerddon i ganu trwy gyfrwng y Gymraeg, er mwyn dangos eu bod yn wahanol i’r grwpiau gwerin eraill oedd yn blodeuo yn yr un cyfnod. Felly, dyma gael help un o arbenigwyr pennaf canu gwerin Cymru, Meredydd Evans, gan ddechrau cyfeillgarwch a welodd y grwp yn ychwanegu llawer mwy o ddeunydd Cymraeg i’w repertoire. Ar ôl cymryd toriad yn y saithdegau i ganolbwyntio ar fagu teulu, cafodd Frank gynnig cyflwyno rhaglen radio yn 1978, a byth ers hynny mae i’w glywed yn rheolaidd ar BBC Radio Wales fel cyflwynydd, tra'n parhau i ganu gyda Dave Burns a’r ffidlwr Iolo Jones. Cyhoeddodd Frank ei albym unigol ar Sain 'Thoughts and Memories' yn 1987, a chasgliad o ganeuon cynnar yr Hennessys, sy'n cynnwys eu halbym "The Road and the Miles', yn 1993.

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords