Sain Records

GERAINT GRIFFITHS

Bywgraffiad

GERAINT GRIFFITHS Ganwyd a magwyd Geraint Griffiths ym Mhontrhydyfen, yn Sir Forgannwg. Bu yn byw yng Nghaerdydd a Llundain, ond bellach mae wedi ymgartrefu yng Nghaerfyrddin. Hyfforddodd fel nyrs, a dilynodd yrfa yn y maes meddygol am flynyddoedd wrth gychwyn ei yrfa gerddorol. Dechreuodd gyfansoddi pan oedd ond yn bedair ar ddeg oed. Bu’n gerddor sesiwn, gan ymddangos ar recordiau Edward H Dafis, Hergest, Delwyn Siôn a’r opera roc Nia Ben Aur. Roedd yn adnabyddus fel aelod o fandiau roc yn y saithdegau fel Injaroc ac Eliffant. Wedi i Injaroc chwalu ar ôl cwta flwyddyn, ffurfiwyd Eliffant gyda Geraint yn brif leisydd a chyfansoddwr, a chyhoeddwyd pedair record hir a sengl. Geraint a gyfansoddai’r holl ganeuon, ar bob thema dan haul, gan gynnwys y gofod, motobeics, ymwelwyr arallfydol, cariad, colled, gobaith a’r Aifft! Efallai mai’r enwocaf yw ‘W Capten’ a ymddangosodd ar ‘M.O.M’. Ym 1984, dechreuodd Geraint ar ei yrfa fel unawdydd, a recordiodd dair record hir o’i ganeuon yn y cyfnod yma ar label Sain. Daeth i amlygrwydd drwy ei ymddangosiad yn ‘Teilwng yw'r Oen’ (1984), sef fersiwn Gymraeg lwyddiannus iawn o’r ‘Young Messiah’.Yr oedd hefyd yn un o’r lleisiau unigol ar y sengl ‘Dwylo Dros y Môr’ (1985). Ym 1992 sefydlodd Geraint label recordio ei hunan, ‘Diwedd Y Gwt’. Dechreuodd ar ei yrfa actio proffesiynol ym 1985 ac mae i’w weld a’i glywed ar y teledu a’r radio yn rheolaidd hyd heddiw. Un o’i brif ddiddordebau bellach yw cynhyrchu recordiau ar gyfer pobl eraill yn ogystal ag iddo’i hun. Casglwyd ei ganeuon gorau ynghyd ar ddau CD: SAIN SCD 2167 a 2399.

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords