Sain Records

GERAINT JARMAN

Bywgraffiad

GERAINT JARMAN Ganwyd Geraint Rhys Jarman yn Ninbych ym 1950, ond symudodd y teulu i fyw i Gaerdydd pan oedd yn bedair oed. Ei ddiddordebau cynnar oedd pêl droed a roc a rôl, ac roedd gweld Bob Dylan yn perfformio yng Nghaerdydd yn 1966 yn drobwynt yn ei fywyd. Yn 1969, ffurfiodd Y Bara Menyn gyda Heather Jones a Meic Stevens. Tynnu coes bandiau’r cyfnod oedd bwriad cychwynnol y grwp, ond roeddent yn fuan iawn yn boblogaidd ac yn llenwi neuaddau ledled Cymru. Fodd bynnag, byr fu hynt y Bara ac aeth Geraint i'r Coleg Cerdd a Drama yng Nghaerdydd am bedair blynedd. Roedd ei fryd ar fod yn fardd, a chyhoeddodd ddwy gyfrol, Eira Cariad (1970) a Cerddi Alfred Street (1976). Ond daeth i amlygrwydd yn niwedd y 70au a thrwy’r 80au fel un o brif gantorion-cyfansoddwyr ei gyfnod gyda’i fand Y Cynganeddwyr a chyfres o albyms arbennig iawn, wedi eu recordio yn Stiwdio Sain a’u cynhyrchu gan Simon Tassano: • Hen wlad fy nhadau • Gwesty Cymru • Fflamau’r Ddraig • Diwrnod i’r Brenin • Macsen • Enka Yn 1986, teithiodd Gymru efo Maffia Mr Huws fel rhan o "Daith y Carcharorion" ac uchafbwynt y recordiad a ddilynodd oedd teyrnged Geraint i Saunders Lewis, "Nos Da Saunders". Roedd Geraint yn ymddiddori fwyfwy mewn gwaith teledu, a ffurfiodd y Criw Byw ym 1988. Roedd y gyfres "Fideo 9" yn arloesi’r ffordd y cafodd canu roc Cymraeg ei bortreadu ar y teledu, a bu'n llwyfan pwysig i genhedlaeth newydd o grwpiau megis Datblygu, Tynal Tywyll, Ffa Coffi Pawb a'r Cyrff. Dychwelodd Jarman i berfformio’n fyw yn 1991 pan ymddangosodd yng nghyngerdd Cymdeithas yr Iaith ‘Rhyw Ddydd Un Dydd’ ym mhafiliwn Pontrhydfendigaid efo 32 o grwpiau roc Cymraeg i groesawu dau aelod o Gymdeithas yr Iaith o'r carchar. Mae cyfraniad Geraint Jarman fel cyfansoddwr, bardd, perfformiwr, a chynhyrchydd teledu wedi dylanwadu’n fawr ar ddiwylliant Cymraeg cyfoes, a chydnabuwyd hyn pan gyflwynwyd iddo wobr "Cyfraniad Oes" gan Wobrau RAP BBC Cymru yn 2001. Yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2008, cyhoeddwyd y set-bocs helaethaf yn hanes y byd recordio Cymraeg, sef “Atgof fel Angor”, casgliad o holl waith Geraint a’r Cynganeddwyr ar 15 CD, tystiolaeth wych a pharhaol o'i gyfraniad rhyfeddol.

Traciau ar hap

  1. PARATOI Y FFORDD I SEION
  2. FFERMWYR MEWN DINAS
  3. PRIMADONNA
  4. NEFOL DUB
  5. BRENHINES Y CEFFYLAU
  6. AMSTERDAM
  7. CEFFYL YN Y CAE
  8. DIWRNOD I'R BRENIN
  9. RHINIOG
  10. CROGI LLYGODEN

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords