Sain Records

GWAWR EDWARDS

Bywgraffiad

Magwyd Gwawr ar fferm yng nghanol Sir Geredigion yng Ngorllewin Cymru. Enillodd Ysgoloriaeth i fynd i Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd ac yn 2009 graddiodd gyda gradd Meistr Dosbarth Cyntaf o’r Guildhall School of Music and Drama, Llundain, o dan hyfforddiant Yvonne Kenny. Llwyddodd mewn nifer o gystadlaethau dros y blynyddoedd ac yn Awst 2010, cyrhaeddodd rownd derfynol Cystadleuaeth Radio 2 y Fonesig Kiri Te Kanawa - cystadleuaeth i ddarganfod seren opera'r dyfodol. Mae hi hefyd wedi ennill Ysgoloriaeth W.Towyn Roberts, Rhuban Glas Llanbed, Ysgoloriaeth Osborne Roberts a Gwobr Violet Mary Davies am y Soprano fwyaf addawol yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Daeth hefyd yn fuddugol yn y cystadlaethau unawd yn Eisteddfod Gydwladol Llangollen ac Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. Yn 2007 a 2008 llwyddodd Gwawr i gyrraedd y rowndiau terfynol yng nghystadlaethau y Morriston Orpheus Young Welsh Singer yn Neuadd Brangwyn, Abertawe, ac yn ystod haf 2010 bu’n perfformio yng Ngŵyl Glyndebourne, cyn dychwelyd yn hwyrach yn y flwyddyn i gymryd rhan yn Nhaith Opera Glyndebourne dros dymor yr hydref a’r gaeaf. Derbyniodd rodd gan Ymddiriedolaeth Elizabeth Evans ac mae’n un o noddwyr Ffagl Gobaith (Beacon of Hope). Teithiodd fel unawdydd gwadd ar daith Nadolig Only Men Aloud ar draws gwledydd Prydain a gweithiodd gyda Cherddorfa WNO a Cherddorfa Gyngerdd y BBC ar raglen fyw ‘Friday Night is Music Night’ ar Radio 2 y BBC. Mae Gwawr wedi teithio yn eang iawn i berfformio i gynulleidfaoedd ledled y byd, o gyfandiroedd America i’r Dwyrain Pell. Mae hi hefyd yn ymddangos yn gyson ar deledu a radio ac wedi perfformio fel unawdydd yn y Royal Albert Hall, Canolfan y Mileniwm a’r CIA, Caerdydd, Cadogan Hall, Theatre Royal Drury Lane, Neuadd Bridgewater, Manceinion, Neuadd Symffoni Birmingham, Royal Concert Hall, Glasgow a Stadiwm Wembley. Yn ogystal â hyn, mae hi wedi rhannu llwyfan cyngerdd yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith gydag Only Men Aloud a Rhydian Roberts ac wedi recordio deuawd arall gyda Bryn Terfel, ar gyfer ei gryno-ddisg Nadolig 2010. “O fewn amser cymharol fyr, mae Gwawr Edwards wedi sefydlu ei hun fel un o brif gantorion Cymru; mae ganddi’r llais, y presenoldeb llwyfan, y bersonoliaeth a’r ddelwedd – heb son am y gallu cerddorol cynhenid – i dyfu’n un o brif ser y llwyfan clasurol yn fyd-eang”.

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords