Sain Records

GWERINOS

Bywgraffiad

GWERINOS Dechreuodd Gwerinos berfformio mewn twmpathau yng Nghymru, ac ers hynny mae peth newid wedi bod yng nghyfansoddiad y band. Mae arddull cwbl unigryw i Gwerinos gyda llawer o’r caneuon yn rhai gwreiddiol wedi eu cyfansoddi gan aelodau’r band, ac maent hefyd yn defnyddio ffynonellau traddodiadol cyfoethog cerddoriaeth dawns a chan Cymru. O ochrau Dolgellau y daw’r aelodau gwreiddiol, lle buont yn gyfrifol am sefydlu Gwyl y Sesiwn Fawr. Dros y blynyddoedd, denwyd aelodau newydd atynt ac mae pob un yn chwarae sawl offeryn, a phob un yn gallu rhannu rôl fel prif leisydd i ychwanegu at y diddordeb. Ymhyfrydant mewn canu cynganeddol clos, a hefyd yn y perfformiadau rhyddmig cryf a ddefnyddir yn gefndir i’r offerynnau blaen. Mae Gwerinos hefyd wedi denu cryn dipyn o sylw gan gwmnïau o dramor, gan i Gwmni Fonomusic o Sbaen drwyddedu un o’r traciau oddi ar yr albwm ‘Seilam’ sef Fflat Huw Puw i’w gynnwys ar CD arbennig o’r enw “Naciones Celtas”. Er mai pur anaml y byddant yn perfformio erbyn hyn, yr aelodau diweddaraf yw: Elfed ap Gomer ar y gitar fas, acordion, allweddellau a llais; Gareth Jones ar y drymiau a llais cefndir; Idris Morris Jones ar y ffidil a llais cefndir; Tudur Huws Jones ar y banjo, mandola, mandolin, bouzouki, chwistl a llais; Ywain Myfyr ar y gitar, bodhran, organ geg a llais; Emlyn Roberts ar y gitar, bouzouki a llais, a Roger Vaughan ar y gitar fas a llais cefndir.

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords