Sain Records

HEATHER JONES

Bywgraffiad

HEATHER JONES Daeth Heather i amlygrwydd gyntaf a hithau’n ferch ysgol yng Nghaerdydd yn niwedd y 60au. Prin iawn oedd ei Chymraeg bryd hynny ond roedd ei brwdfrydedd dros ganu Cymraeg yn amlwg. Dros y blynyddoedd daeth Heather yn berfformwraig o safon yn y Gymraeg a’r Saesneg ac mae ei recordiau cynnar yn dal eu tir hyd heddiw. Mae ôl dylanwad ei gwr cyntaf, Geraint Jarman a’r athrylith o Solfach, ei chyfaill Meic Stevens ar ei chasgliadau, a bu’r tri am gyfnod yn canu fel grwp ‘bwrlesg’ Y Bara Menyn. Mae dawn Heather fel cyfansoddwraig a’i gallu i gyfleu profiadau ei bywyd mewn ffordd onest a dirdynnol yn rhan fawr o’r gyfrinach dros ei hirhoedledd fel cantores. Yn 2005 roedd casgliad 'Welsh Rare Beat' gan Finders Keepers Records yn cynnwys traciau cynnar gan Heather, ac yn sgil y casgliad hwnnw derbyniodd CD “Goreuon Heather Jones” y sylw canlynol yn yr Observer Music Monthly: The OMM recommended 10:

Traciau ar hap

  1. GWELD YR HAUL
  2. CWM HIRAETH
  3. MEDI A DDAW
  4. TYRED
  5. O DYMA FORE
  6. TRA BO DAU
  7. PENRHYN GWYN
  8. PENDERYN
  9. DRWY GIL Y DRWS
  10. GWRANDO

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords