Sain Records

HOGIA LLANDEGAI

Bywgraffiad

HOGIA LLANDEGAI Roedd Hogia Llandegai ymhlith arloeswyr y canu ysgafn Cymraeg cyfoes. Wedi cyfnod euraidd y Noson Lawen a Thriawd y Coleg, bu bwlch am rai blynyddoedd nes i bartion megis Parti Sgiffl Llandegai ddechrau diddanu cynulleidfaoedd y 50au. O’r Parti Sgiffl hwnnw y tyfodd Hogia Llandegai – Nev (Neville Huws, gitar a llais a chyflwynydd), Ron (Ronald Wyn Williams, prif leisydd), Now (Owen Glyn Jones, organ geg a llais), a Roy (Roy Astley, gitar a llais). Cawsant yrfa gyda’r hiraf ym maes adloniant Cymraeg, yn rhychwantu pum degawd, ac roedd ganddynt ddilynwyr selog ym mhob cwr o Gymru a thros y ffin. Eu cyfrinach oedd cyfuniad o hiwmor a chanu bywiog, geiriau cartrefol a chymeriadau ar lwyfan oedd yn llwyddo bob tro i ddenu calon cynulleidfa. Recordiwyd eu EP gyntaf i Welsh Teldisc yn 1966, a recordiwyd hefyd i gwmni Cambrian; casglwyd eu goreuon ynghyd ar un CD gan Sain yn 1992, a’r Goreuon Cynnar ar CD ddwbl yn 2006, union ddeugain mlynedd wedi’r recordiad cyntaf, er cof am y ddau aelod a fu farw, Ron a Now. Mae Nev wedi croniclo hanes difyr yr Hogia mewn llyfr.

Traciau ar hap

  1. MAE'R GIAFFAR YN HEL LLUDW
  2. LLEISIAU DDOE
  3. FY NOLI FACH
  4. RWY'N COFIO'R DYDD
  5. RHOWCH IMI GANU CYMRAEG
  6. MI GANA' ICHI GAN AM ERYRI
  7. DAL I GANU, DAL I FYND
  8. Medli-TREN BACH YR WYDDFA/GWNEWCH BOPETH YN GYMRAEG/ELEN (TYRD YN OL)
  9. ER COF AM FUWCH O'R ENW MOLLY
  10. ABERGWYNGREGYN

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords