Sain Records

HOGIA’R DDWYLAN

Bywgraffiad

Côr o Ynys Môn a’r tir mawr sy’n ymarfer ym Mhorthaethwy. Maent wedi recordio 6 chasgliad. Maent wedi amrywio eu rhaglen ers eu sefydlu yn 1966. Buont yn fuddugol fel parti cerdd dant, parti gwerin ac fel côr meibion yn yr Eisteddfod Genedlaethol a’r Wyl Gerdd Dant, ac yn llwyddiannus mewn gwyliau yn Llydaw, Iwerddon a Gogledd Iwerddon. Mae deugain aelod yn y côr ac maent wedi teithio i ddiddanu cynulleidfaoedd yng Ngwlad Belg, Llydaw a’r Almaen. Un anrhydedd iddynt oedd cael gwahoddiad i ganu gwaith comisiwn sylweddol gan Brian Hughes yn Eisteddfod Genedlaethol Meifod gyda Chôr Godre’r Aran a Chôr Rhosllannerchrugog. Maent wedi ymddangos yn stadiwm y Mileniwm cyn y gemau rygbi ac wedi ennill y teitl "Pencampwyr Corau Meibion BBC Radio Cymru 2008". Mae’r Cyfarwyddwr Cerdd, Ilid Ann Jones, yn enillydd cenedlaethol ar y piano a’r organ. Mae’n diwtor piano ac organ, darlithydd perfformio, cyfeilydd, beirniad cerdd ac organydd. Enillodd radd B. Mus (anrhydedd) o Goleg Prifysgol Cymru, Bangor, a gradd M.Phil. trwy ysgoloriaeth ar ymchwil i fywyd a gwaith y gantores Leilia Megane. Graddiodd y Cyfeilydd, Rhian Roberts, gydag anrhydedd mewn cerddoriaeth ym Mangor. Daeth i’r brig yng nghystadleuaeth ‘Cerddor Ifanc y flwyddyn Gwynedd’, 1998. Mae’n gyfeilydd mewn eisteddfodau lleol a’r Urdd ac yn dysgu plant a phobol ifanc i ganu’r piano. Mae’n athrawes yn Ysgol y Babanod, Llanfairfechan ac yn gyfeilydd i Hogia’r Ddwylan ers 2002.

Traciau ar hap

  1. No Tracks Found

Albymau

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords