Sain Records

HUW CHISWELL

Bywgraffiad

Brodor o Gwm Tawe yw Huw. Cafodd ei addysg yn Ysgolion Panteg, Ystalyfera a Cholegau Prifysgol Aberystwyth ac Abertawe cyn cychwyn ar yrfa ym myd teledu, o flaen a thu ôl y camera. Bu’n aelod o grwpiau pop gan gynnwys Y Crach a’r Trwynau Coch, cyn cychwyn perfformio a rhyddhau recordiau fel artist unigol. Yr hyn sy’n gwneud Huw Chiswell yn arbennig yw ei fod yn gyfuniad prin o’r hanfodion i gyd. Yn gyfansoddwr cerddoriaeth, yn offerynnwr dawnus, yn awdur geiriau caboledig, ac yn ganwr ysgubol. Ac yn ychwanegol at hyn i gyd mae’r elfen arall honno - y ddawn i daro ar yr union air, yr union ddarn o alaw, yr union syniad sy’n cyfleu rhywbeth a all daro rhyw dant “yn nwfn y galon”. Mae ei ganeuon yn gyfoes ac yn atgofus yr un pryd, ac yn codi o brofiad na ellir fyth ei amau. Y mae’n fardd lle mae’r gerddoriaeth yn rhan o hanfod y farddoniaeth. Daeth i amlygrwydd yn 1986 gyda’i albwm “Rhywbeth o’i le”. Tyfodd Huw fel artist a chyfansoddwr, a gwneud enw iddo’i hun yn arbennig fel canwr gyda chyfeiliant pwerus y band oedd ag elfen gref o offerynnau pres, a’i biano yntau’n ganolbwynt i’r cyfan. Yn 2003 rhyddhawyd 'Dere Nawr' sef ei bedwaredd record hir, yn dilyn 'Rhywbeth O’i Le', 'Rhywun yn Gadael' a 'Cameo Man'. Mae 'Dere Nawr' yn cynnwys 11 trac sy’n cwmpasu testunau amrywiol, o eni i farwolaeth gan gynnwys ychydig o’r hyn a ddaw yn y cyfamser. ‘Hosanna’ – disgrifiad o daith waedlyd mewn car hyd at farwolaeth. Cân sy’n ystyried y cysyniad o golli crefydd tra’n dal i ddisgwyl Duw. Mae caneuon eraill megis ‘Dere Nawr’, ‘Hen Bryd’ a ‘Dal Y Bys’ yn sôn am y trafferthion astrus a ddaw yn aml i’n rhan wrth geisio cynnal perthynas lwyddiannus. ‘William John’ a ‘Cwrdd a Dylan’ yn ganeuon coffa yn dilyn colled yn yr achos gyntaf, ewythr ac yna gyfaill ifanc. Mae ‘Chwilio Dy Debyg’ yn cymryd ffurf llythyr at gyn-gariad ac yn holi am gyfamod a maddeuant cyn rhoi’r clawr ar y berthynas yn defynol a ‘Hunan-dosturi â Mi’ yn dathlu’r cysyniad o gymryd golwg bositif ar fywyd ar waethaf helbulon y gorffennol. Trafod dwy agwedd ar le cynefin yn ein bywyd y mae ‘Y Chwalfa Fawr a ‘Gyrru Nôl’ ac mae ‘Cân i Mari’ yn dathlu dyfodiad merch fach Huw a’i wraig Corrie i’r byd yn 2002. Mae’r recordiad yn gymysgedd o ganeuon a ysgrifenwyd ar biano neu gitar, ac mae yna dinc canu gwlad i’w glywed drwyddi draw. Yn ogystal, mae nifer o offerynau i’w clywed, gan gynnwys gitar ddur, bas dwbl, organ Hammond Richard Dunn ac offerynnau chwyth amrywiol. Ysgrifennwyd yr holl ganeuon gan Huw ond mae cyfraniadau arbennig gan rai o gerddorion mwyaf dawnus Cymru – Aran Amhun (drymiau) Pete Hurley (bas) a Jonathan Thomas (gitar ddur). (Cynhyrchwyd yr albym gan Richard Dunn sydd wedi teithio'n ddiweddar gyda Van Morrison).

Traciau ar hap

  1. CWRDD A DYLAN
  2. TADCU
  3. HUNANDOSTURI A MI
  4. GYRRU NOL
  5. MWY NAG ANGEL
  6. DERE NAWR
  7. CYFRINACHAU
  8. DYDD GWYL DEWI
  9. PARTI'R YSBRYDION
  10. CHWILIO DY DEBYG

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords