Sain Records

HUW CHISWELL

Bywgraffiad

Brodor o Gwm Tawe yw Huw. Cafodd ei addysg yn Ysgolion Panteg, Ystalyfera a Cholegau Prifysgol Aberystwyth ac Abertawe cyn cychwyn ar yrfa ym myd teledu, o flaen a thu ôl y camera. Bu’n aelod o grwpiau pop gan gynnwys Y Crach a’r Trwynau Coch, cyn cychwyn perfformio a rhyddhau recordiau fel artist unigol. Yr hyn sy’n gwneud Huw Chiswell yn arbennig yw ei fod yn gyfuniad prin o’r hanfodion i gyd. Yn gyfansoddwr cerddoriaeth, yn offerynnwr dawnus, yn awdur geiriau caboledig, ac yn ganwr ysgubol. Ac yn ychwanegol at hyn i gyd mae’r elfen arall honno - y ddawn i daro ar yr union air, yr union ddarn o alaw, yr union syniad sy’n cyfleu rhywbeth a all daro rhyw dant “yn nwfn y galon”. Mae ei ganeuon yn gyfoes ac yn atgofus yr un pryd, ac yn codi o brofiad na ellir fyth ei amau. Y mae’n fardd lle mae’r gerddoriaeth yn rhan o hanfod y farddoniaeth. Daeth i amlygrwydd yn 1986 gyda’i albwm “Rhywbeth o’i le”. Tyfodd Huw fel artist a chyfansoddwr, a gwneud enw iddo’i hun yn arbennig fel canwr gyda chyfeiliant pwerus y band oedd ag elfen gref o offerynnau pres, a’i biano yntau’n ganolbwynt i’r cyfan. Yn 2003 rhyddhawyd 'Dere Nawr' sef ei bedwaredd record hir, yn dilyn 'Rhywbeth O’i Le', 'Rhywun yn Gadael' a 'Cameo Man'. Mae 'Dere Nawr' yn cynnwys 11 trac sy’n cwmpasu testunau amrywiol, o eni i farwolaeth gan gynnwys ychydig o’r hyn a ddaw yn y cyfamser. ‘Hosanna’ – disgrifiad o daith waedlyd mewn car hyd at farwolaeth. Cân sy’n ystyried y cysyniad o golli crefydd tra’n dal i ddisgwyl Duw. Mae caneuon eraill megis ‘Dere Nawr’, ‘Hen Bryd’ a ‘Dal Y Bys’ yn sôn am y trafferthion astrus a ddaw yn aml i’n rhan wrth geisio cynnal perthynas lwyddiannus. ‘William John’ a ‘Cwrdd a Dylan’ yn ganeuon coffa yn dilyn colled yn yr achos gyntaf, ewythr ac yna gyfaill ifanc. Mae ‘Chwilio Dy Debyg’ yn cymryd ffurf llythyr at gyn-gariad ac yn holi am gyfamod a maddeuant cyn rhoi’r clawr ar y berthynas yn defynol a ‘Hunan-dosturi â Mi’ yn dathlu’r cysyniad o gymryd golwg bositif ar fywyd ar waethaf helbulon y gorffennol. Trafod dwy agwedd ar le cynefin yn ein bywyd y mae ‘Y Chwalfa Fawr a ‘Gyrru Nôl’ ac mae ‘Cân i Mari’ yn dathlu dyfodiad merch fach Huw a’i wraig Corrie i’r byd yn 2002. Mae’r recordiad yn gymysgedd o ganeuon a ysgrifenwyd ar biano neu gitar, ac mae yna dinc canu gwlad i’w glywed drwyddi draw. Yn ogystal, mae nifer o offerynau i’w clywed, gan gynnwys gitar ddur, bas dwbl, organ Hammond Richard Dunn ac offerynnau chwyth amrywiol. Ysgrifennwyd yr holl ganeuon gan Huw ond mae cyfraniadau arbennig gan rai o gerddorion mwyaf dawnus Cymru – Aran Amhun (drymiau) Pete Hurley (bas) a Jonathan Thomas (gitar ddur). (Cynhyrchwyd yr albym gan Richard Dunn sydd wedi teithio'n ddiweddar gyda Van Morrison).

Traciau ar hap

  1. RHODDION PRIN
  2. DYDD GWYL DEWI
  3. GADAEL ABERTAWE
  4. CHWILIO DY DEBYG
  5. Y CWM
  6. RHO UN I MI
  7. RHY HWYR
  8. DERE NAWR
  9. NOS SUL A BAGLAN BAY
  10. TATWS

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords