Sain Records

IONA & ANDY

Bywgraffiad

Ers dros 25 mlynedd bu’r cwpwl priod o Arfon, Iona ac Andy yn diddanu cynulleidfaoedd ymhob cwr o’r byd, gyda’u hamrywiaeth eang o ganu gwlad. Wedi ei magu yn Nantlle, aeth Iona i Goleg y Normal, Bangor i hyfforddi fel athrawes cyn mynd i ddysgu yn Ysgol Gynradd Glanwydden, Waunfawr ac yna Eglwysbach. Byddai'n canu yn ei hamser sbâr, a dyna sut gwnaeth hi gwrdd ag Andy o Benmaenmawr. Graddiodd Andy mewn Ffrangeg o Brifysgol Bangor, ac mae wedi gweithio fel rheolwr mewn amrywiaeth o siopau mawr. Cyfarfu'r ddau tra’n canu yn yr hen Glanrafon ym Mangor, a phriodi yn 1980. O hynny ymlaen buont yn teithio dros dir a môr yn canu fel deuawd, ac yn y blynyddoedd cynnar roeddynt yn teithio hyd at 35 mil o filltiroedd y flwyddyn o amgylch gwledydd Prydain, Ewrop a Gogledd America. Wedi ennill llu o wobrau Canu Gwlad trwy wledydd Prydain, a’u henwebu droeon ar gyfer Gwobrau Deuawd a Chantores Unigol orau, enillodd y ddau'r wobr am y Ddeuawd Gwlad Gorau yng Ngwobrau Gwlad Prydain yn 1987. Yn 1991 cawsant ganu yn Arena Wembley, Llundain yn yr Wyl Canu Gwlad, gyda Johnny Cash, Tammy Wynnette a Crystal Gail Whitman. Ar ôl bod yn teithio yn ddi-dor am 15 mlynedd cafodd y ddeuawd gytundeb recordio gyda SAIN, oedd yn rhoi cyfle iddynt weithio mwy yng Nghymru, ac i Iona gael canu mwy trwy gyfrwng ei mamiaith, ac i helpu Andy i fod yn hollol rugl yn y Gymraeg. Iona ac Andy oedd sefydlwyr Gwyl Canu Gwlad Llandudno, ble bydd enwogion o bob cwr o’r byd yn cael gwahoddiad i ganu gwlad yn flynyddol. Uchafbwynt eu gyrfa oedd canu yn Gymraeg yn y Grand Ole Oprey yn Nashville, ar raglen fyw sy’n cael ei darlledu ar draws America. Mae eu llyfr ‘Llwybrau Breuddwydion’ yn adrodd hynt a helynt Iona ac Andy, wedi ei gyhoeddi gan Gwasg Gomer.

Traciau ar hap

  1. No Tracks Found

Albymau

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords