Sain Records

IRIS WILLIAMS

Bywgraffiad

Aeth nifer o flynyddoedd heibio ers i’r ferch ifanc o Donyrefail recordio ar label Cambrian. Pan beidiodd y cwmni hwnnw, prynodd SAIN yr holl dapiau, gan gynnwys caneuon cynnar Iris Williams. Yn ddiweddar, efo’r offer technolegol digidol, gwellwyd safon yr hen dapiau, a chyhoeddwyd Cryno-ddisg newydd Iris Williams. Erbyn hyn, mae Iris yn byw yn Efrog Newydd ac mae'n dal i berfformio led-led y byd ac ar y QE2. Mae’n parhau i ddod adre i Gymru i berfformio, ac yn falch o’i Chymreictod a’r ffaith ei bod yn cynnwys caneuon Cymraeg ar lwyfannau cabaret America.

Traciau ar hap

  1. TRA BYDDO DWR
  2. Y GOG LWYDLAS
  3. MI FUM YN CARU
  4. ALL MY TRIALS
  5. CHRISTMAS SPIRITUAL
  6. DOED A DDEL
  7. Y COBLER DU BACH
  8. SOMETIMES I FEEL
  9. POVERTY (O DEUED BOB CRISTION)
  10. ANODD I'W WNEUD YW DWEUD FFARWEL

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords