Sain Records

JAC A WIL

Bywgraffiad

Dau frawd o Gefneithin oedd Jac a Wil Davies, dau lowr o deulu cerddgar. Arferai'r teulu fynd o gwmpas y cymdeithasau lleol i ddifyrru cynulleidfaoedd Cwm Gwendraeth a thu hwnt gyda'u caneuon, a deuawd Jac a Wil yn un o'r uchafbwyntiau. Yn y 50au, cododd y syniad o recordio'r ddau frawd gyda John Edwards, Welsh Teldisc, a sgubodd eu recordiau drwy Gymru fel tan drwy eithin. O'r amser hwnnw, doedd dim pall ar eu crwydro i bob cwr o Gymru ac mor bell a Neuadd Albert yn Llundain, a'r ddau denor cartrefol yn tynnu'r lle i lawr gyda'u canu naturiol, diffuant. Yn awr, a'r ddau frawd yn eu bedd, mae'r CD o'u traciau cofiadwy yn dal i werthu'n rheolaidd, sy'n dyst i apel parhaol eu lleisiau.

Traciau ar hap

  1. DAL WRTH Y GROES
  2. O DWED WRTH MAM
  3. DYMA GARIAD FEL Y MOROEDD
  4. Y BORDER BACH
  5. GWEDDI MAM
  6. O DEUED POB CRISTION
  7. HEN FEIBL MAMGU
  8. PWY FYDD YMA 'MHEN CAN MLYNEDD?
  9. SIANI
  10. BENDIGEDIG FYDDO'R IESU

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords