Sain Records

JOHN AC ALUN

Bywgraffiad

Bu John ac Alun yn canu gyda’i gilydd ers 1989, ac wedi rhyddhau eu halbwm cyntaf ar label SAIN yn 1991 maent yn canu'n rheolaidd i gynulleidfaoedd o bob cwr o Gymru. Magwyd y ddau yn Nhudweiliog, Pen Llyn, gan fynychu Ysgol Gynradd Tudweiliog ac Uwchradd Botwnnog. Aeth John i weithio mewn siop ddillad cyn dilyn prentisiaeth i fod yn weldiwr gof, a bu’n gweithio fel gyrrwr JCB ac aml i beth arall. Dechreuodd y canu gydio yn 1976 wrth fynd o gwmpas Pen Llyn yn canu gyda band o’r enw ‘Y Melinwyr’. Priododd ag Angharad yn 1980 a byw mewn bwthyn tu allan i Dudweiliog. Ganwyd Sioned iddynt yn 1981, a Mari yn 1984. Symudodd Alun i Lundain ble cyfarfu a Jill ei wraig. Yn 1979 ganwyd Gareth, a Bryn yn 1980. Bu Alun yn chwarae gitar drydan ac acwstig mewn grwp gwerin yn y 70au, ond yn 1985 daethant yn ôl i Gymru er mwyn i’r plant gael addysg Gymraeg, a ganwyd Gwyn. Wedi ymgartrefu yn Nhudweiliog bu Alun yn gweithio i Gyngor Gwynedd fel Swyddog Datblygu Economaidd, ac y mae'n dal i ddilyn y trywydd hwnnw ar ei liwt ei hun. Yn dilyn eu llwyddiant fel ‘John ac Alun’, roedd yn anodd cadw swyddi llawn amser, ac mae rhan helaeth o wythnos y ddau yn mynd i drefnu ‘gigs’, sgwennu stwff newydd i raglenni, ac yn arbennig ar gyfer eu rhaglen radio wythnosol ar Radio Cymru. Bu John ac Alun draw yn Amsterdam ddwy waith (1998 a 2000) efo 300 o Gymry gan ganu ar long y P & O. Maent hefyd wedi perfformio yn Swydd Clare, Iwerddon yn 2000. Wedi recordio 4ydd cyfres deledu i S4C, tyfodd eu Clwb Dilynwyr dan ofal Ann Davies i fod yn un o'r mwyaf yn y byd canu Cymraeg. Yn ogystal a rhes o albyms llwyddiannus, mae John ac Alun wedi cyhoeddi llyfr o ganeuon a llyfr yn adrodd hanes eu taith fel deuawd canu gwlad mwyaf poblogaidd Cymru.

Traciau ar hap

  1. RWY'N COFIO'R DYDD
  2. Y GELYN
  3. YR INJAN FAWR
  4. DAW'R CYFAN YN OL ITI
  5. TYRD I LAWR Y LON
  6. Y CYLCH
  7. DWI'M ISIO DY GARU
  8. CARIAD
  9. GIATIA GRACELAND
  10. MAE'R BOTEL WEDI 'NGADAEL 'LAWR

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords