Sain Records

JOHN EIFION

Bywgraffiad

Mynychodd Ysgol Gynradd Llangybi, ond yn Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes, y dechreuodd gystadlu, gan ddod i amlygrwydd fel unawdydd disglair, ac fel deuawdydd gyda Bryn Terfel, yn eisteddfodau’r Urdd, dan hyfforddiant Nan Elis. Graddiodd yng Ngholeg Amaethyddol Aberystwyth. Dilynodd yrfa yn y maes hwnnw am ychydig o flynyddoedd, cyn cael swydd fel Ymgynghorydd Ariannol Annibynnol. Erbyn hyn, mae'n gweithio i Gyngor Gwynedd. Cafodd ei fagu i deulu cerddorol a bu’n canu gyda’i dair chwaer, Carol, Helen a Glesni am flynyddoedd fel aelodau o Deulu Hendre Cennin, Garndolbenmaen. Enillodd gystadleuaeth y Tenor Agored bun gwaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol, a chafodd y brif wobr Cerdd Dant agored dwywaith. Yn dilyn hyn, daeth yn aelod o’r Orsedd a derbyn y Wisg Werdd. Mae’n aelod o’r Tri thenor efo Dafydd Edwards a Glyn Williams, Borth-y-gest. Maent yn cyfrannu’n gyson mewn cyngherddau ac ar Nosweithiau Llawen S4C. Enillodd y Rhuban Glas yn Eisteddfod Genedlaethol Môn 1999, a rhan o’i wobr oedd cael perfformio i Gymdeithas Gymraeg Barbados. Bu hefyd yn ymweld â Chanada fel unawdydd ac aelod o Gôr Meibion Caernarfon. Yn briod gyda Marina (un o dair o ferched cerddorol Genod Ty’r Ysgol) mae ganddynt ddwy ferch Lois ac Anest.

Traciau ar hap

  1. O DDWYFOL NOS
  2. Y CARIAD CYNTAF (MAE PRYDFERTHWCH AIL I EDEN)
  3. DY GARU O BELL
  4. WYT TI'N COFIO'R NOS NADOLIG (COFIO CRIST)
  5. DY GARU O BELL
  6. IDDI HI
  7. Y BUGAIL
  8. ALLWEDDI AUR Y NEFOEDD
  9. Y WEDDI
  10. MOR FAWR WYT TI

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords