Sain Records

LEAH-MARIAN JONES

Bywgraffiad

Wedi blynyddoedd o gystadlu mewn eisteddfodau yn Ne-Orllewin Cymru, graddiodd Leah-Marian yng Ngholeg y Royal Northern College of Music. O dderbyn ysgoloriaethau gan Peter Stuyvesant, Joseph Strong Frazer Trust, a John Spendan Lewis Foundation medrodd fynychu cwrs opera ol-radd yn stiwdio Opera Genedlaethol, Llundain. Mae gwobrwyon gan Gyngor Celfyddydau Cymru a’r Countess of Munster wedi ariannu ei hastudiaethau gyda Norman Bailey, a bellach mae Leah yn astudio gyda Ian Baar. Bu'n un o brif unawdwyr y Royal Opera House, Covent Garden am wyth mlynedd, ble cafodd rannau amrywiol a niferus. Mae ymddangosiadau operatig eraill yn cynnwys ei debut Americanaidd fel Junon Platée yn Berkeley, San Francisco, a pherfformiadau i'r English National Opera, y Chatelet, Paris o dan arweiniad Jeffrey Tate, Scottish Opera, a’r Chelsea Opera. Bu'n westai ar raglenni S4C, gan gynnwys rhaglen Bryn Terfel, a Diva, Diva, Diva gyda Lesley Garrett ar BBC2, ac mewn recordiad o Britten’s Paul Bunyan i Chandos. Ymhlith ei hymrwymiadau cyngherddol roedd Cyngerdd Gala gyda Luciano Pavarotti yn Neuadd y Royal Albert, Llundain, ac fel unawdydd yn y Proms BBC 2001 a gafodd ei ddarlledu ar radio BBC3, ac hefyd Symffoni Beethoven rhif 9 yn y Birmingham Symphony Hall. Yn ddiweddar, canodd unawd ym mherfformiad teledu Offeren Karl Jenkins – "The Armed Man", o dan arweiniad y cyfansoddwr, i ddathlu ei benblwydd yn 60 oed. Mae cynlluniau ar y gweill i’r ENO, a rhan blaenllaw Carmen i Raymond Gubbay Productions.

Traciau ar hap

  1. Y NEFOEDD
  2. O REST IN THE LORD
  3. BECAUSE
  4. CRAIG YR OESOEDD
  5. PISTYLL Y LLAN
  6. O DON FATALE
  7. MY DEAREST DEAR
  8. GWEDDI PECHADUR
  9. MY HERO
  10. BLESS THIS HOUSE

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords