Sain Records

LEAH-MARIAN JONES

Bywgraffiad

Wedi blynyddoedd o gystadlu mewn eisteddfodau yn Ne-Orllewin Cymru, graddiodd Leah-Marian yng Ngholeg y Royal Northern College of Music. O dderbyn ysgoloriaethau gan Peter Stuyvesant, Joseph Strong Frazer Trust, a John Spendan Lewis Foundation medrodd fynychu cwrs opera ol-radd yn stiwdio Opera Genedlaethol, Llundain. Mae gwobrwyon gan Gyngor Celfyddydau Cymru a’r Countess of Munster wedi ariannu ei hastudiaethau gyda Norman Bailey, a bellach mae Leah yn astudio gyda Ian Baar. Bu'n un o brif unawdwyr y Royal Opera House, Covent Garden am wyth mlynedd, ble cafodd rannau amrywiol a niferus. Mae ymddangosiadau operatig eraill yn cynnwys ei debut Americanaidd fel Junon Platée yn Berkeley, San Francisco, a pherfformiadau i'r English National Opera, y Chatelet, Paris o dan arweiniad Jeffrey Tate, Scottish Opera, a’r Chelsea Opera. Bu'n westai ar raglenni S4C, gan gynnwys rhaglen Bryn Terfel, a Diva, Diva, Diva gyda Lesley Garrett ar BBC2, ac mewn recordiad o Britten’s Paul Bunyan i Chandos. Ymhlith ei hymrwymiadau cyngherddol roedd Cyngerdd Gala gyda Luciano Pavarotti yn Neuadd y Royal Albert, Llundain, ac fel unawdydd yn y Proms BBC 2001 a gafodd ei ddarlledu ar radio BBC3, ac hefyd Symffoni Beethoven rhif 9 yn y Birmingham Symphony Hall. Yn ddiweddar, canodd unawd ym mherfformiad teledu Offeren Karl Jenkins – "The Armed Man", o dan arweiniad y cyfansoddwr, i ddathlu ei benblwydd yn 60 oed. Mae cynlluniau ar y gweill i’r ENO, a rhan blaenllaw Carmen i Raymond Gubbay Productions.

Traciau ar hap

  1. DIM OND IESU (O FY IESU BENDIGEDIG)
  2. BECAUSE
  3. HIRAETH
  4. MY DEAREST DEAR
  5. GWEDDI PECHADUR
  6. CRAIG YR OESOEDD
  7. PISTYLL Y LLAN
  8. BLESS THIS HOUSE
  9. Y NEFOEDD
  10. MY HERO

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords