Sain Records

LLEISIAU MIGNEDD

Bywgraffiad

Dyw'r ffaith fod un o brif ysgogwyr y cor hwn yn digwydd bod yn fam i ganwr opera mwya'r byd ddim yma nac acw, - mae Lleisiau Mignedd yn canu am eu bod yn mwynhau canu, ac am fod creu adloniant cerddorol yn rhan o'u ffordd o fyw, ac yn rhan annatod o ddiwylliant a thraddodiad Dyffryn Nantlle. Dan arweiniad Maldwyn Parry, oedd yn enillydd y Rhuban Glas ei hun, datblygodd hwn i fod yn un o gorau bychain hyfrytaf Cymru, a'r sain cynnes yn cael ei ategu gan leisiau unigol bendigedig. Wedi colli Maldwyn Parry, mae aelod o un o deuluoedd mwyaf cerddgar y dyffryn wedi camu i'r bwlch, sef Ceren Lloyd, ac y mae'r cor yn mynd o nerth i nerth. Cyhoeddwyd dwy CD ganddynt ar label SAIN.

Traciau ar hap

  1. DYRCHEFIR FI
  2. MAE'R NEGES YN FY NGHAN
  3. O GYMRU (GWALIA)
  4. DETHOLAID O GYWYDD COFFA ENNIS (CRAIG YR EFAIL)
  5. MAE'N WLAD I MI (MANHYFRYD)
  6. CERDDED HYD Y LLETHRAU
  7. CAINC YR ARADWR
  8. COFIO CRIST (WYT TI'N COFIO'R NOS NADOLIG)
  9. EMYN GWLADGAROL (GWENLLIAN)
  10. RHO DY LAW

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords