Sain Records

LLEISIAU MIGNEDD

Bywgraffiad

Dyw'r ffaith fod un o brif ysgogwyr y cor hwn yn digwydd bod yn fam i ganwr opera mwya'r byd ddim yma nac acw, - mae Lleisiau Mignedd yn canu am eu bod yn mwynhau canu, ac am fod creu adloniant cerddorol yn rhan o'u ffordd o fyw, ac yn rhan annatod o ddiwylliant a thraddodiad Dyffryn Nantlle. Dan arweiniad Maldwyn Parry, oedd yn enillydd y Rhuban Glas ei hun, datblygodd hwn i fod yn un o gorau bychain hyfrytaf Cymru, a'r sain cynnes yn cael ei ategu gan leisiau unigol bendigedig. Wedi colli Maldwyn Parry, mae aelod o un o deuluoedd mwyaf cerddgar y dyffryn wedi camu i'r bwlch, sef Ceren Lloyd, ac y mae'r cor yn mynd o nerth i nerth. Cyhoeddwyd dwy CD ganddynt ar label SAIN.

Traciau ar hap

  1. CEIDWAD Y GOLEUDY
  2. O GYMRU (GWALIA)
  3. DYRCHEFIR FI
  4. MAE DDOE WEDI MYND
  5. O NEFOL ADDFWYN OEN
  6. WHITBURN (OS GOFYN RHYWUN BETH YW DUW)
  7. COFIO CRIST (WYT TI'N COFIO'R NOS NADOLIG)
  8. MAE'R NEGES YN FY NGHAN
  9. RWY'N DY WELD YN SEFYLL
  10. AR NOSON DY ENI DI

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords