Sain Records

LLEUWEN STEFFAN

Bywgraffiad

Mae Lleuwen Steffan wedi tyfu i fod yn un o artistiaid creadigol mwyaf diddorol a blaengar Cymru, a bellach yn un sydd a gwreiddiau hefyd yn naear a cherddoriaeth Llydaw. Wedi dod i amlygrwydd i ddechrau fel aelod o'r grwp jas Acoustique, gwnaeth ei CD unigol "Duw a wyr", gyda'i ymdriniaeth dwys o fyd yr emynau, argraff fawr. Ac wedi symud i fyw am ran o'r flwyddyn i Lydaw, a thrwytho ei hun yn iaith a cherddoriaeth werin y wlad honno, bu'n cydweithio gyda'r gantores Norwen Korbel a'r basydd arbrofol Vincent Guerin, a ffrwyth y cydweithio hwnnw yw ei halbym "Tan". Cafodd Lleuwen fagwraeth yn y pethe, ac yn arbennig felly byd geiriau a cherddoriaeth, a bu'n canu'n ifanc ar rai o recordiadau ei thad, y bardd-ganwr Steve Eaves, cyn datblygu ei llais ei hun. Mae'n barod i gydnabod y gefnogaeth a'r anogaeth a gafodd gan ei thad a'i mam i ddatblygu ei hoffter o gerddoraieth, a bu ei chyfnod yn Ysgol Glanaethwy hefyd yn gymorth mawr iddi yn hyn o beth. Ond bellach, mae Lleuwen wedi datblygu ei llais a'i harddull arbennig ei hun, ac yn awyddus i ehangu ei gorwelion creadigol fwyfwy eto.

Traciau ar hap

  1. DUW A WYR
  2. HENRYD/RHIWLAS (PAM Y CAIFF BWYSTFILOD RHEIBUS)
  3. GWAHODDIAD (MI GLYWAF DYNER LAIS)
  4. DURROW
  5. RHOSYN SARON (WELE'N SEFYLL RHWNG Y MYRTWYDD)
  6. EBENESER (DYMA GARIAD FEL Y MOROEDD) (Ton Potel)
  7. HWIANGERDD MAIR
  8. PEN CALFARIA (I GALFARIA TROF FY WYNEB)
  9. GWINLLAN WEN (FINLANDIA)
  10. CARREG

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords