Sain Records

MABSANT

Bywgraffiad

Ffurfiwyd y grwp Mabsant yn Ysgol Gyfun Rhydfelen yn 1977 i ddathlu pen-blwydd yr Ysgol, a'r lleisydd a'u prif symbylydd oedd Siwsann George. Roedd ei marwolaeth yn 2005, wedi brwydr ddewr yn erbyn aflwydd cancr, yn golled fawr i fyd cerddoriaeth werin Cymru a'r byd. Magwyd Siwsann George yn Nhreherbert, Cwm Rhondda, lle dechreuodd ganu yn ifanc, yng ngwersi sol-ffa’r capel ac yn Eisteddfodau’r Urdd. O Ysgol Gymraeg Ynyswen, Treorci aeth i Ysgol Gyfun Rhydfelen, Prifysgol Cymru Aberystwyth a Choleg Cerdd a Drama, Caerdydd. Ers iddi sefydlu’r grwp, bu Siwsann yn canu’n Gymraeg ym mhedwar ban byd, o Boston i Budapest, o Lagos i Kuala Lumpur. Bu hefyd yn gyson ymchwilio, cyhoeddi, recordio a darlledu ar gyfer recordiadau, cyfrolau, ffilm, teledu a radio. Ers dechrau canu’n broffesiynol ym 1983, datblygodd Siwsann gronfa doreithiog o ganeuon traddodiadol a chyfoes. Enillodd glod mewn cystadlaethau, ar rwydweithiau radio a theledu rhygwladol am ei llais “cyfoethog llawn emosiwn” ac am ei chyflwyniadau cyffrous o’r caneuon. Roedd ganddi ddyfnder o ddealltwriaeth am y caneuon oedd heb ei debyg ymysg cantorion eraill ei chenhedlaeth. Gyda mwy na dwsin o recordiadau y tu ôl iddi, roedd hi’n gantores a gyrhaeddodd y brig. Clywir goreuon Mabsant, gyda Siwsann a'u chyd-gerddorion Stuart Brown, Steve Whitehead a Robin Huw Bowen, ar SAIN SCD 2302.

Traciau ar hap

  1. ENFYS AFFRICA
  2. BRETHYN COCH
  3. KODOMO TACHI NI
  4. GWLAD HEB IAITH
  5. HARBWR SAN FFRANSISCO
  6. MYFANWY
  7. CAN Y GEINIOG
  8. TON ALARCH/Y PIBYDD AMHAROD
  9. TRYWERYN
  10. AMERICA'N GALW

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords