Sain Records

MARGARET WILLIAMS

Bywgraffiad

Cantores fythwyrdd yn enedigol o Frynsiencyn, Môn yw Margaret Williams sy’n adnabyddus fel unawdydd mewn sawl maes. Mae'n enwog am ei chyfresi o ganeuon amrywiol ar y teledu, ac fel actores amryddawn. Yn sicr, mae'n un o enwau mawr y byd adloniant Cymraeg a Chymreig, a'i gyrfa wedi cwmpasu canu clasurol ac opera, canu gwerin a cherdd dant, canu poblogaidd a sioeau cerdd, yn ogystal a rhaglenni teledu a phantomeim. Bu'n unawdydd ar daith ac ar record gyda sawl cor enwog, a chlywir goreuon ei recordiadau ar SAIN SCD 2101.

Traciau ar hap

  1. PISTYLL Y LLAN
  2. NICO ANNWYL (LLWYN ONN) - ANFON Y NICO I LANDWR
  3. CAN MAIR MAGDALEN
  4. DIM OND SERCH
  5. PAN FO'R NOS YN HIR
  6. PLAISIR D'AMOUR
  7. RHOSYN GWYN ATHEN
  8. EIFIONYDD (EDINBURGH)
  9. BORE A WAWRIODD
  10. HEN GEILIOG Y GWYNT

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords