Sain Records

MARGARET WILLIAMS

Bywgraffiad

Cantores fythwyrdd yn enedigol o Frynsiencyn, Môn yw Margaret Williams sy’n adnabyddus fel unawdydd mewn sawl maes. Mae'n enwog am ei chyfresi o ganeuon amrywiol ar y teledu, ac fel actores amryddawn. Yn sicr, mae'n un o enwau mawr y byd adloniant Cymraeg a Chymreig, a'i gyrfa wedi cwmpasu canu clasurol ac opera, canu gwerin a cherdd dant, canu poblogaidd a sioeau cerdd, yn ogystal a rhaglenni teledu a phantomeim. Bu'n unawdydd ar daith ac ar record gyda sawl cor enwog, a chlywir goreuon ei recordiadau ar SAIN SCD 2101.

Traciau ar hap

  1. PAN FO'R NOS YN HIR
  2. O'R FAN ACW
  3. CEILIOG Y GWYNT
  4. EIFIONYDD (EDINBURGH)
  5. CERDD YR HEN CHWARELWR (LLANOFER)
  6. CAN MAIR MAGDALEN
  7. GWYN EIN BYD
  8. CAN WINI
  9. RHOSYN GWYN ATHEN
  10. ATGOF

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords