Sain Records

MARY HOPKIN

Bywgraffiad

Yn niwedd y chwedegau daeth llais merch ifanc o Bontardawe i gyfareddu’r Gymru Gymraeg. O’i hymddangosiad cyntaf ar deledu’r BBC, doedd dim amheuaeth ynglyn â’i dawn i droi can gyfarwydd yn brofiad arbennig. Llais clir fel y grisial, arddull cwbl gartrefol a wyneb fel angel! Does ryfedd yn y byd na fu Mary Hopkin yn hir cyn denu sylw ymhell y tu hwnt i Gymru, ac iddi gael ei hun yng nghwmni neb llai na’r ‘Beatles’ yn stiwdio Abbey Road. Cyn pen dim roedd ei recordiad enwog ‘Those were the days’ ar frig y siartiau, ac i’w glywed ar draws y byd. Ond gallwn ymfalchïo yn y ffaith mai Cymraes yw Mary, ac yma yng Nghymru y datblygodd ei chrefft fel cantores, ac yma yng Nghymru y recordiodd ei recordiau cyntaf, a hynny yn Gymraeg!

Traciau ar hap

  1. ADERYN LLWYD
  2. Y BLODYN GWYN
  3. DRAW DROS Y MOROEDD
  4. ADERYN LLWYD
  5. YFORY
  6. PLESERAU SERCH
  7. TYRD YN OL
  8. TRO, TRO, TRO
  9. GRWANDEWCH AR Y MOROEDD
  10. YN Y BORE

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords