Sain Records

MEIBION LLYWARCH

Bywgraffiad

Yn y Parc, rhwng Llanuwchllyn a'r Bala, y daw'r bechgyn ifanc yma ynghyd o dan arweiniad Dan Puw, i ymarfer eu doniau fel cantorion. A'r ddawn honno wedi ei gwreiddio'n ddwfn yn y traddodiad Cymreig o ganu "Plygain" a "Cherdd Dant". Daethant a rhyw ffresni newydd i ganu Cymru ar ddechrau'r ganrif newydd, gan ysbrydoli nifer o gorau bychain eraill i ddilyn eu hesiampl.

Traciau ar hap

  1. SERENAD
  2. AR FORE DYDD NADOLIG
  3. CAN CRWTYN Y GWARTHEG
  4. CAN Y BUGEILIAID
  5. CYN OER'IR GWAED
  6. DETHOLIAD O 'Y GWLADWR' (GELLIWIG)
  7. GWENNO PENYGELLI
  8. FFARWEL I BLWY LLANGOWER
  9. DACW DADI'N MYND I'R FFAIR
  10. NADOLIG YW (SEIONT)

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords