Sain Records

MEIBION LLYWARCH

Bywgraffiad

Yn y Parc, rhwng Llanuwchllyn a'r Bala, y daw'r bechgyn ifanc yma ynghyd o dan arweiniad Dan Puw, i ymarfer eu doniau fel cantorion. A'r ddawn honno wedi ei gwreiddio'n ddwfn yn y traddodiad Cymreig o ganu "Plygain" a "Cherdd Dant". Daethant a rhyw ffresni newydd i ganu Cymru ar ddechrau'r ganrif newydd, gan ysbrydoli nifer o gorau bychain eraill i ddilyn eu hesiampl.

Traciau ar hap

  1. GWENNO PENYGELLI
  2. TRAMWYWN AR GYFLYM ADENYDD
  3. FFARWEL I BLWY LLANGOWER
  4. ABC 123 (PEN RHAW)
  5. SERENAD
  6. DETHOLIAD O 'Y GWLADWR' (GELLIWIG)
  7. CAN CRWTYN Y GWARTHEG
  8. TRAMWYWN AR GYFLYM ADENYDD
  9. AR FORE DYDD NADOLIG
  10. CAINC YR ARADWR

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords