Sain Records

MEIBION LLYWARCH

Bywgraffiad

Yn y Parc, rhwng Llanuwchllyn a'r Bala, y daw'r bechgyn ifanc yma ynghyd o dan arweiniad Dan Puw, i ymarfer eu doniau fel cantorion. A'r ddawn honno wedi ei gwreiddio'n ddwfn yn y traddodiad Cymreig o ganu "Plygain" a "Cherdd Dant". Daethant a rhyw ffresni newydd i ganu Cymru ar ddechrau'r ganrif newydd, gan ysbrydoli nifer o gorau bychain eraill i ddilyn eu hesiampl.

Traciau ar hap

  1. DACW DADI'N MYND I'R FFAIR
  2. DETHOLIAD O AWDL 'Y GWLADWR' (GELLIWIG)
  3. HENGOED (CENWCH I'R ARGLWYDD)
  4. CAN MERTHYR
  5. YR ASYN A FU FARW
  6. ADRE'N OL
  7. CAINC YR ARADWR
  8. TRAMWYWN AR GYFLYM ADENYDD
  9. NADOLIG YW (SEIONT)
  10. CAN CRWTYN Y GWARTHEG

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords