Sain Records

MEIBION LLYWARCH

Bywgraffiad

Yn y Parc, rhwng Llanuwchllyn a'r Bala, y daw'r bechgyn ifanc yma ynghyd o dan arweiniad Dan Puw, i ymarfer eu doniau fel cantorion. A'r ddawn honno wedi ei gwreiddio'n ddwfn yn y traddodiad Cymreig o ganu "Plygain" a "Cherdd Dant". Daethant a rhyw ffresni newydd i ganu Cymru ar ddechrau'r ganrif newydd, gan ysbrydoli nifer o gorau bychain eraill i ddilyn eu hesiampl.

Traciau ar hap

  1. LLEUEN LANDEG
  2. TRYWERYN (LLWYN HUDOL)
  3. CAN MERTHYR
  4. YR ASYN A FU FARW
  5. ABC 123 (PEN RHAW)
  6. CYN OER'IR GWAED
  7. CAN CRWTYN Y GWARTHEG
  8. ADRE'N OL
  9. PAN GLYWAF CAN Y CLYCHAU (CLOCH NANTEOS)
  10. FFARWEL I BLWY LLANGOWER

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords