Sain Records

MEIBION LLYWARCH

Bywgraffiad

Yn y Parc, rhwng Llanuwchllyn a'r Bala, y daw'r bechgyn ifanc yma ynghyd o dan arweiniad Dan Puw, i ymarfer eu doniau fel cantorion. A'r ddawn honno wedi ei gwreiddio'n ddwfn yn y traddodiad Cymreig o ganu "Plygain" a "Cherdd Dant". Daethant a rhyw ffresni newydd i ganu Cymru ar ddechrau'r ganrif newydd, gan ysbrydoli nifer o gorau bychain eraill i ddilyn eu hesiampl.

Traciau ar hap

  1. YR ASYN A FU FARW
  2. TRAMWYWN AR GYFLYM ADENYDD
  3. PAN GLYWAF CAN Y CLYCHAU (CLOCH NANTEOS)
  4. SERENAD
  5. CAN Y BUGEILIAID
  6. ADRE'N OL
  7. Y GWYDD
  8. DACW DADI'N MYND I'R FFAIR
  9. O FAB Y DYN (RHOS GAD)
  10. LLEUEN LANDEG

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords