Sain Records

MEINIR HEULYN

Bywgraffiad

MEINIR HEULYN Er iddi gael ei geni yng Nghasnewydd, Gwent, cafodd Meinir ei magu yn Synod Inn, Ceredigion, a dechreuodd ganu'r delyn yn ddeg oed. Wedi graddio o Brifysgol Cymru, Caerdydd, aeth ymlaen i astudio i’r Conservatoire yn Genova. Bu’n brif delynores Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru am nifer fawr o flynyddoedd. Perfformiodd efo’r Gerddorfa yng Ngwyl y Faenol yn 2001, ac mae’n parhau i wneud gwaith fel unawdydd gyda cherddorfeydd, cwmnïau opera a grwpiau siambr. Bu’n chwarae gydag amryw o enwau mawr y byd clasurol, gan gynnwys Bryn Terfel, Jose Carreras, Luciano Pavarotti a Kiri Te Kanawa. Mae ei repertoire unawdol yn cwmpasu popeth o gerddoriaeth draddodiadol i jazz, clasurol a pop! Mae Meinir hefyd yn Gydlynydd yn Adran y Delyn yng Ngholeg Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd ac mae’n Gyfarwyddwr cyrsiau yng Ngholeg Telyn Cymru, Aberystwyth gydag Elinor Bennett. Recordiodd dair albym o ddeuawdau telyn gydag Elinor ar label SAIN, yn ogystal â recordiau unigol. Trefnodd Meinir Jesu, Joy of Man’s Desiring gan Bach ar gyfer cân delyn (darlledwyd y gwaith ar Songs of Praise). Mae hefyd wedi sefydlu cwmni cyhoeddi cerddoriaeth o’r enw “Alaw”, sy’n cynhyrchu llyfrau o alawon gwerin i ddechreuwyr a phobl broffesiynol, ar gyfer y delyn yn bennaf. Cyhoeddwyd cyfrol 5 yn y gyfres Famous Music for the Harp, a chyhoeddodd lyfr o’r enw 'O’r Dechrau', i ddechreuwyr. Mae llyfrau yn cyd-fynd gyda’i dwy CD i SAIN ‘Ar lan y Môr’ a 'Sain y Werin' hefyd, ac mae’n anelu am y farchnad dramor yn ei chyfres ‘Gwledd Geltaidd’. Fel Llywydd y Dydd yng Ngwyl Gerdd Dant Cymru, 2009, gwnaeth apêl ar i’r Wyl osod darnau traddodiadol Cymreig, neu gan gyfansoddwyr Cymreig, yn yr Wyl yn y dyfodol, er mwyn cefnogi datblygiad y maes offerynnol yn ogystal â’r maes canu mewn cyd-destun Cymreig. Mae ei holl fywyd fel cerddor wedi ei anelu at annog cerddorion i fod yn ymwybodol o’i gwreiddiau, ac at hyrwyddo’r traddodiad gwerin Cymreig a Chymraeg.

Traciau ar hap

  1. LLONGAU CAERNARFON
  2. LLONGAU CAERNARFON
  3. AR LAN Y MOR
  4. AR LAN Y MOR
  5. RIL LLANOFER
  6. WYRES MEGAN
  7. LLIW'R HEULWEN
  8. WRTH FYND EFO DEIO I DYWYN
  9. PWT AR Y BYS
  10. HUNA BLENTYN

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords