Sain Records

MEINIR HEULYN/KATEY THOMAS

Traciau ar hap

  1. TORTH O FARA
  2. WRTH FYND EFO DEIO I DYWYN
  3. LLIW'R HEULWEN
  4. GWENYNEN GWENT
  5. YR ENETH GADD EI GWRTHOD
  6. AR BEN WAUN TREDEGAR
  7. RIL LLANOFER
  8. Y GELYNNEN
  9. CROEN Y DDAFAD FELEN
  10. NOSON GALAN

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords