Sain Records

MENAI MUSIC FESTIVAL

Traciau ar hap

  1. BU GALED IAWN YN BRWYDRO - Y BARDD
  2. SYR HYWEL O'R WYDDFA - UNAWD ARGLWYDDED MAELOR
  3. UN BLODEUGLWM O BLESERAU - BLODWEN/Y COR
  4. YCHYDIG A WYR EF - ADRODDGAN BLODWEN
  5. MAE SWN RHYFEL YN Y GWYNT (CYTGAN Y MILWR)
  6. CENAD FY ARGLWYDDES ODDI WRTH DYWYSOG CYMRU - ADRODDGAN NEGESYDD
  7. O GARTREF YR ERYR Y DAETHOM EIN DAU - DEUAWD HYWEL A BLODWEN
  8. RHOWCH FANERAU AR Y MURIAU-GWEISION A MORWYNION Y CASTELL
  9. MAE MARCHOG WRTH Y PORTH - NEGESYDD ARGLWYDDES MAELOR
  10. CENWCH Y CLYCHAU GWAE GWAE EIN GWLAD

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords