Sain Records

MENAI MUSIC FESTIVAL

Traciau ar hap

  1. MAE FFAWD YN CEFNU AR EIN BYDDIN GREF - NEGESYDD ARGLWYDDES MAELOR
  2. UN BLODEUGLWM O BLESERAU - BLODWEN/Y COR
  3. CYDFLOEDDIWN CYDGANWN (CYTGAN)
  4. RWY'N DOD O'R WYDDFA UCHEL BELL - ADRODDGAN NEGESYDD
  5. BREUDDWYDIAIS I NEITHIWR DDIWETHAF - ARGLWYDDES MAELOR
  6. TAENWN FLODAU AR Y GALON
  7. BU GALED IAWN YN BRWYDRO - Y BARDD
  8. FY MLODWEN F'ANWYLYD FY MHOPETH - SYR HYWEL
  9. FY NHAD A FU FARW'N Y CARCHAR - BLODWEN
  10. MAE HARRI A'I FYDDINOEDD YN DOD FEL Y DON - Y BARDD/Y COR

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords