Sain Records

MON HELI

Bywgraffiad

MON-HELI Ffurfiwyd y ddeuawd yn 1999 wedi i Arthur a Karen, ddechrau canu yn y dafarn leol, ‘Gwesty’r Ty Gwyn’, Llanfairpwll. Gan fod Arthur yn frodor o Fôn, a Karen o’r Felinheli, dyma gyplysu’r enwau i greu'r enw cyfansawdd "Môn-heli" i’r ddeuawd. Gwnaethant enw iddynt eu hunain drwy ganu alawon o waith Arthur, a geiriau gan Dafydd Thomas, Nanw Roberts a Sioned Mair, eu merch. Wedi cyhoeddi dwy CD drwy label breifat, cyhoeddwyd CD ar label SAIN yn 2004 (SAIN SCD 2474). Daeth trasiedi i ran y cwpwl pan fu farw Arthur yn wr cymharol ifanc, ond roedd canu yn y gwaed, a chariodd Karen ymalen i ganu gyda Sioned y ferch, a chadwyd at yr un enw i’r ddeuawd. Mae Karen yn dal i fyw yn Nhalwrn, a Sioned wedi ymgartrefu gyda’i gwr yn Rhos Isaf, ger Caernarfon. Yn 2009, gwnaeth y fam a’r ferch CD newydd (“Heno”, SAIN SCD2610), yn cynnwys tair alaw a gyfansoddwyd gan Arthur, er cof annwyl amdano.

Traciau ar hap

  1. CANRIF
  2. CARU DY GARU DI
  3. TYBED
  4. DYFFRYN DYCHYMYG
  5. DIWRNOD I'R GENOD
  6. BLE'R WYT TI?
  7. Y LLYGAID DUON DUON
  8. MADDEUWN Y CYFAN I TI
  9. HENO
  10. BREUDDWYDION

Albymau

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords