Sain Records

MYNEDIAD AM DDIM

Bywgraffiad

MYNEDIAD AM DDIM Yng Ngholeg Prifysgol Aberystwyth 1974 y cychwynnodd ‘MYNEDIAD AM DDIM’. Myfyrwyr yn Aber oedd yr aelodau gwreiddiol, chwech ohonyn nhw - EMYR WYN, ROBIN EVANS a MEI JONES yn canu, gydag IWAN ROBERTS ar y gitar a’r mandolin, GRAHAM PRITCHARD ar y ffidil a mandolin, a DEWI JONES ar y corn Ffrengig. Dod at ei gilydd am hwyl wnaeth y chwech yn wreiddiol, yn benodol ar gyfer cynrychioli Aber yn yr Eisteddfod ryng-golegol ym Mangor, ac mi brofodd yn llwyddiant. A jôc oedd yr enw mewn gwirionedd, i ddrysu cyhoeddwyr a darllenwyr posteri! Dyfodiad EMYR HUWS JONES yn 1975 roddodd gyfeiriad i’r grwp, gan ei fod yn gyn-aelod o’r Tebot Piws, yn gyfansoddwr heb ei ail, ac yn chwarae’r gitâr a’r banjo. Er iddo adael yn 1976, parhaodd i gyfrannu caneuon, a sefydlu’i hun fel un o gyfansoddwyr mwyaf poblogaidd y byd canu ysgafn yng Nghymru. Fe gawson nhw dderbyniad gwresog iawn ymhlith y Cymry, a'r gwahoddiadau yn amlhau. Gadawodd Dewi, ond ymunodd ALUN ‘SBARDUN’ HUWS, cyn-aelod arall o’r Tebot Piws. Daeth gwahoddiadau i fynd i’r Iwerddon a thaith i Lydaw yng nghwmni Dafydd Iwan yn 1977. Yn sgil y ddau brofiad, penderfynwyd canolbwyntio fwyfwy ar ganu gwerin traddodiadol, a fyddai’n apelio at y farchnad Geltaidd a chyhoeddwyd y casgliad gwerin “Torth o fara” SAIN 1137 M yn 1978. Albymau eraill y grwp yw: ‘Mynediad am Ddim’ SAIN 1021M (1975); ‘Mae’r grwp yn talu’ SAIN 1064M (1976) ; ‘Rhwng saith stôl’ SAIN 1103M (1977), a’r CD o oreuon 1974-1992 SAIN SCD 2003 (1992), sy’n cynnwys 7 trac wedi eu recordio o’r newydd. Ar ddiwedd 1978 daeth Geraint Davies, gitarydd profiadol oedd newydd orffen cyfnod hir gyda’r grŵp Hergest, â dimensiwn newydd i'r grwp, ac yn 1982 daeth Rhys Dyrfal Ifans yn lle Iwan Roberts, i ganu'r gitar fas, ac yn ystod y tri degawd dilynol, gyda thwf y Gwyliau cerddorol, cynyddodd y galw am eu gwasanaeth eto. Yr uchafbwyntiau oedd perfformio yng NGWYL Y CNAPAN bum gwaith gan rannu llwyfan gydag arwyr fel Davy Spillane a’r Dubliners, ac yn 2003 derbyniwyd gwahoddiad Bryn Terfel i ymddangos gerbron tua 8,000 o bobl yng NGWYL Y FAENOL. Dathlwyd pen-blwydd Mynediad am Ddim yn 30 oed yn 2004 gyda chrysau-t, capiau a lansio’r wefan (http://www.mynediadamddim.com), ac yn 2010, daeth CD hir-ddisgwyliedig o ganeuon newydd i olau dydd, sy’n profi fod y sbarc yn dal yno, a’r apêl yn dal yr un. HEN, HEN BRYD! SAIN SCD 2604.

Traciau ar hap

  1. DAWNSWYR DEL
  2. PAPPAGIO'S
  3. CEIDWAD Y GOLEUDY
  4. CAN Y CAP
  5. Y G'LOMEN
  6. Y GWRTHODEDIG
  7. Y FASGED SIOPA
  8. BETHLEHEM
  9. AR FFERM YR HAFOD
  10. DWY LYGODEN

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords