Sain Records

NEIL ROSSER

Bywgraffiad

Bachan o Abertawe yw Neil Rosser, ac y mae hynny'n amlwg ddigon oddi wrth destun a geiriau ei ganeuon. Mae'n cyfaddef nad oedd Cymreictod yn golygu fawr ddim iddo hyd nes yr aeth i Loegr i'r coleg, a sylweddoli gymaint yr oedd yn colli Cymru. Bu'n reolwr ar un o ffatrioedd Laura Ashley cyn troi at ddysgu, ond cerddoriaeth, cyfansoddi a chanu yw ei gariad cyntaf. Yn rocar digyfaddawd, mae'n ysgrifennu yn nhafodiaith Cwm Tawe, ac yn un o gyfansoddwyr mwyaf toreithiog y Sin Roc Gymraeg.

Traciau ar hap

  1. SENIORINA
  2. OCHR TREFORUS O'R DRE
  3. YR HEN GAPEL
  4. MERCH O PORT
  5. CYSUR
  6. YR 'IDIOT' YN Y DORF
  7. GITARS YN STAFELL AL
  8. NI CYSTAL A NHW
  9. AR Y BARA
  10. GWYNFYD

Albymau

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords