Sain Records

OSIAN ELLIS

Bywgraffiad

OSIAN ELLIS Ganwyd Osian Ellis yn Ffynongroyw yn 1928 i deulu oedd yn hannu o ardal Aberdaron. Bu'n athro'r delyn yn Academi Frenhinol Llundain am 30 mlynedd cyn iddo ymddeol yn 1989 a symud i fyw i Bwllheli. Bu'n chwarae gyda nifer o gerddorfeydd mwyaf enwog y byd, ac ef oedd prif delynor yr LSO am nifer o flynyddoedd, a bu hefyd yn aelod o'r ensemble Melos. Ef yw awdur y gyfrol 'Hanes y Delyn yng Nghymru', ac y mae'n aelod er anrhydedd o Orsedd y Beirdd. Cyfansoddodd Benjamin Britten ‘Suite i’r Delyn yn C fwyaf' yn arbennig ar gyfer Osian. Mae yntau’n gyfansoddwr, ac mae ganddo ddarn arbennig i ddwy delyn sef ‘Clymau Cytgerdd’ ar ei CD gyda SAIN, yn ogystal ag enghraifft o ganu Cerdd Dant i'w gyfeiliant ei hun. Dros y blynyddoedd, bu'n athro i nifer o delynorion amlwg, megis Elinor Bennett, ac yn ddi-os mae'n un or rhai a fu'n bennaf gyfrifol am sicrhau'r canfyddiad o'r delyn fel offeryn cenedlaethol Cymru.

Traciau ar hap

  1. GREDDF GWR (CATRAETH)
  2. PA LE MAE 'NGHARIAD I? (CANEUON ATGOF (GALARNAD))
  3. ANDANTE (SONATA YN G LEIAF, OPUS 1 RHIF 10
  4. PEDOLI (CANEUON PLANT)
  5. MARWNAD I ESGOB WILIAM MORGAN (CANIADAU LLANELWY)
  6. ALLEGRO (SONATA YN G LEIAF, OPUS 1 RHIF 10)
  7. CANU PENILLION (CLYMAU CYTGERDD I DDWY DELYN)
  8. HEL STRAEON (CLYMAU CYTGERDD I DDWY DELYN)
  9. CYWYDD TOMOS PRYS (CAINC Y DATGEINIAD)
  10. GWENNI AETH I FFAIR PWLLHELI (CANEUON PLANT)

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords