Sain Records

PAUL CAREY JONES

Bywgraffiad

PAUL CAREY JONES Ganwyd Paul yng Nghaerdydd, a chafodd ei addysg gynnar yn Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd ac Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf. Uchafbwynt ei yrfa fel canwr ifanc oedd ennill yr Unawd i Fechgyn dan 19 yn Eisteddfod Genedlaethol Aberystwyth, 1992. Astudiodd Ffiseg yng Ngholeg y Frenhines, Rhydychen, gan ddychwelyd i ddysgu’r pwnc hwnnw yn Ysgol Glantaf, cyn derbyn lle i astudio canu yn yr Academi Frenhinol yn Llundain. Enillodd nifer o wobrau, yn cynnwys Gwobr Hubert Kiver yr Academi, ac Ysgoloriaeth Towyn Roberts yn Eisteddfod Genedlaethol 2001. Cwblhaodd ei hyfforddiant yn Stiwdio’r Opera Genedlaethol, gyda chymorth Gwobr Bryan Davies Opera Genedlaethol Cymru. Yn 2004, ysgrifennodd y beirniad George Hall (Stage and Opera) am “a Welsh baritone of striking vocal achievement. This is a beefy, wide-ranging instrument, and he has presence to spare.” Dywedodd Rodney Milnes am ei berfformiad yn Orpheus in the Underworld: “The star of the show was Paul Carey Jones as John Styx, singing through the lines quite beautifully, and underplaying the comedy almost entirely through the eyes – absolutely hilarious.” Ers hynny, ymddangosodd Paul mewn prif rannau operatig i Opera’r Alban, Opera Gwyl Wexford, Gwyl Aldeburgh, y Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, Opera’r Lyric yn Nulyn, Opera Glasurol Bampton, a Gwyl Buxton, ymhlith eraill. Mae wedi creu rhannau ym mherfformiadau cyntaf gweithiau gan gyfansoddwyr megis Keith Burstein, Jonathan Owen Clark, Jonathan Dove, Richard Elfyn Jones, Steven McNeff a Peter Wiegold, a chymerodd ran mewn cyngherddau a datganiadau yn rhai o Wyliau a Neuaddau Cyngerdd amlycaf gwledydd Prydain ac Iwerddon. Mae Paul wedi parhau i ddenu canmoliaeth y beirniaid: “Paul Carey Jones was terrific as macho Sam, his 'There are men' a great showstopper” (Peter Reed yn y Sunday Telegraph). Yn dilyn ei ymddangosiad yng Ngwyl Wexford yn 2005, cafwyd erthygl lawn amdano yng nghylchgrawn y Met. (Efrog Newydd): “a standout at Wexford… Jones proved to be one of the vocal and dramatic highlights of an excellent season… (he) possesses a beautiful, unaffected baritone, but it is his stage-worthiness and humour that really set him apart.” Gellir canfod gwefan swyddogol Paul, sy’n cynnwys y newyddion diweddaraf am ei yrfa, ynghyd â thaflen eiriau i’r caneuon sydd ar ei CD i gwmni Sain ar ei wefan. Mae’r CD yma’n gweld Paul yn adnewyddu ei bartneriaeth gyda’i gyfaill. y pianydd byd-enwog Llyr Williams, ac y mae’r ddealltwriaeth rhyngddynt yn rhyfeddol.

Traciau ar hap

  1. THE CLOCK OF THE YEARS
  2. GREAT THINGS
  3. WHEN STATN FELL
  4. Y MOR ENAID
  5. PROUD SONGSTERS
  6. AUF DEM KIRCHHOFE
  7. BRIGHT IS THE RING OF WORDS
  8. PAX VOBISCUM
  9. THE FROSTBOUND WOOD
  10. DER SCHIFFER

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords