Sain Records

PEDWAR PATAGONIA

Bywgraffiad

PEDWAR PATAGONIA Marcelo Griffiths, Billy Hughes, Fabio González & Héctor MacDonald Ffurfiwyd 4Patagonia yn 1997 pan ddaeth Marcelo Griffiths (tenor), Billy Hughes (Bariton 1), Fabio González (Bariton 2) a Héctor MacDonald (bâs) at ei gilydd yn nhref fechan y Gaiman, i greu pedwarawd o leisiau meibion o dan gyfarwyddyd cerddorol Edith MacDonald. Bu’r pedwarawd yn brysur o’i ddechreuad. Mae galw mawr am eu gwasanaeth, ac mae eu poblogrwydd yn cynyddu. Mae’r aelodau yn wyr ifanc adnabyddus yn eu cymuned, yn weithgar ac yn gefnogol i bob gweithgaredd diwylliannol Cymreig a Chymraeg. Magwyd y pedwar yn awyrgylch eisteddfodol a cherddorol y Gaiman ac maent wedi bod yn aelodau o gorau’r Ysgol Gerdd leol. Maent yn canu mewn dau gôr ar hyn o bryd (sef y Côr SATB a’r Côr Meibion), ac wedi ymweld â Chymru gyda’r Côr SATB yn 1997. Enillodd 4Patagonia nifer o gystadlaethau yn Eisteddfod y Wladfa. Yn 2003 dyfarnwyd iddynt y wobr am eitem gerddorol orau’r wyl. Yn yr un flwyddyn, buont yn perfformio ar lwyfan y Teatro Colón, prif neuadd gyngerdd Buenos Aires. Nawr, dyma gyfle i gynulleidfa ehangach fwynhau eu seiniau unigryw. Cerddor proffesiynol yw Hector Mac Donald, a’i fam, Edith yn gyn-bennaeth Ysgol Gerdd Trelew, ac yn chwaer i Elvey MacDonald. Pennaeth ar gangen o’r diwydiant gwlân yn Nhrelew yw Billy Hughes, ac mae Marcelo Griffiths yn athro cerdd. Cyfreithiwr o ran hyfforddiant yw Fabio González ac mae’n or-or wyr i Michael D. Jones, un o sylfaenwyr y Wladfa Gymreig.

Traciau ar hap

  1. TYRED F'ANWYLYD
  2. AR DORIAD DYDD
  3. MOR FAWR WYT TI
  4. EL AGUATERO PORTENO
  5. SEVERA VILLAFANE
  6. BALDOSA FLOJA
  7. LAS GOLONDRINAS
  8. NOS-GAN
  9. RHYWLE DRAW DROS YR ENFYS
  10. SUMMERTIME

Albymau

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords