Sain Records

REBECCA EVANS

Bywgraffiad

963, ac fe’i magwyd ym Mhontrhydyfen, pentre sy’n gyfoethog ei gysylltiadau cerddorol a theatrig. Bu’n gweithio fel nyrs am gyfnod cyn penderfynu mynd i fyd y canu, a bu’n fyfyrwraig yn y Guildhall yr un adeg a Bryn Terfel. Ers hynny, daeth yn llais a wyneb cyfarwydd ar lwyfan yr opera, gan berfformio’n rheolaidd gydag Opera Cymru, Covent Garden a’r Bayerische Staatsoper, Munich. Gwnaeth enw mawr iddi ei hun yn America, gan ganu yn Opera Santa Fe, y Chicago Lyric, San Francisco ac Opera’r Metropolitan, Efrog Newydd, mewn amrywiol operau. Fel cantores gyngerdd, ymddangosodd yn y BBC Proms a Gwyl Caeredin, yn agoriad Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a rhannodd lwyfan gydag Andrea Bocelli yn Bremen. Yn ogystal a recordio i SAIN, mae Rebecca wedi cyhoeddi recordiau i sawl label , yn cynnwys EMI, Decca a Chandos, ac ymddangosodd yn rheolaidd ar deledu a radio, ac mewn Gwyliau Cerdd yng Nghymru a thramor. Mae Rebecca yn Gymrawd Anrhydeddus o Goleg Cerdd a Drama Cymru, a chyflwynwyd iddi Radd Anrhydeddus Doethur mewn Cerdd gan Brifysgol Morgannwg yn 1997, a’r un radd gan Brifysgol Cymru ym Mai 2009. Mae hi hefyd yn Is-Lywydd Shelter Cymru, ac fe’i gwnaed yn aelod er Anrhydedd o Orsedd y Beirdd am ei chyfraniad i gerddoriaeth yng Nghymru. Yn y byd cerdd, enillodd sawl gwobr, gan ddechrau gyda Chantores Ifanc Cymru yn 1989 ac enillodd wobr MOCSA yr un flwyddyn. Yn 2001, dyfarnwyd iddi y Prix Helene Rochas yn y Theatre du Chatelet, ac yn 2008, coronwyd ei gyrfa recordio gan Wobr Grammy am y recordiad clasurol gorau. Mae’n byw gyda’i mab William ym Mhenarth.

Traciau ar hap

  1. PE TELYN JIWBAL GAWN
  2. O MIO BABBINO CARO
  3. HUNA BLENTYN
  4. MAI
  5. DEUAWD Y BLODAU
  6. ALLE VOCE DEL BRONZO GUERRIERO
  7. OMBRA MAI FU
  8. CAN RUSALKA I'R LLOER
  9. CARO NOME
  10. PANIS ANGELICUS

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords