Sain Records

RHIAN MAIR LEWIS

Bywgraffiad

Merch o Idole ger Caerfyrddin yw Rhian, a bu'n fyfyrwraig yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd, yn astudio dan adain Beatrice Unsworth a Catherine Roe-Williams. Cafodd lwyddiant ar brif lwyfannau Cymru, gan gynnwys ennill Ysgoloriaeth Bryn Terfel, Y Rhuban Glas i Ieuenctid yn yr Eisteddfod Genedlaethol, Gwobr Goffa John Fussel, cystadleuaeth Cân i Gymru 2004, ynghyd â gwobr addysgiadol yr MBF, Llundain. Mae hefyd wedi teithio fel unawdydd gwadd i wledydd megis yr Eidal, yr Unol-Daleithiau, Sbaen, Iwerddon a Lloegr. Bu’n perfformio prif rannau mewn gweithiau operatig dan nawdd Adran Gerdd y coleg; gan gynnwys chwarae Lidocka yn Paradise Moscow, Shostakovich, Spirit yn Dido ac Aeneas, Purcell, y Lwynoges Ifanc yn The Cunning Little Vixen, Janácek, Gretel yn Hansel a Gretel, Humperdinck, a Pamina yn opera Mozart Y Ffliwt Hud. Mae ei hymddangosiadau oratorio hyd yma yn cynnwys Requiem ac Offeren yn C Fwyaf gan Mozart, Offeren yn C Fwyaf Schubert, Requiem, Fauré; Gloria, Rutter; ac In Praise of Mary gan Geoffrey Bush. Mae Rhian wrth ei bodd yn perfformio, boed yn y maes clasurol, gwerin neu boblogaidd, ac mae’n edrych ymlaen at ddatblygu ei gyrfa fel cantores broffesiynol.

Traciau ar hap

  1. BY STRAUSS
  2. MI LIFE BELONGS TO YOU
  3. Y DAGRAU TAWEL
  4. GWYNFYD
  5. WALTZ OF MY HEART
  6. REFLECTION
  7. SPRING SORROW
  8. GLORIA TYRD ADRE
  9. DAGRAU'R GLAW
  10. O YMYL Y LLOER

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords