Sain Records

RHYS MEIRION

Bywgraffiad

RHYS MEIRION Mae’r tenor Rhys Meirion yn meddu ar lais sy'n atgoffa rhywun o David Lloyd, ac yn meddu ar y ddawn i fynd yn syth at galon cynulleidfa, ac y mae’n brysur ennill ei le fel un o denoriaid mwyaf poblogaidd Cymru, ac yn ffefryn llwyfannau mewn sawl gwlad. Wedi ei fagu yn Nhremadog, a mynychu ysgolion Cynradd y Gorlan ac Uwchradd Eifionydd, graddiodd Rhys Meirion fel Baglor mewn Addysg o Goleg y Drindod, Caerfyrddin, a bu'n Brifathro ym Mhentrecelyn ger Rhuthun cyn cychwyn ar ei hyfforddiant fel canwr yn y Guildhall, Llundain rhwng 1997 ac 1999. Roedd yn byw yn blentyn o fewn ychydig filltiroedd i Bryn Terfel, ac y mae eu hadnabyddiaeth gynnar bellach wedi datblygu yn bartneriaeth a glywir fel deuawd ar record (‘Benedictus’, SAIN SCD 2500) ac ar lwyfan cyngerdd. Cyhoeddodd Rhys hefyd dair CD ar ei ben ei hun i SAIN. Yn 1999, ymunodd Rhys a’r English National Opera Jerwood Young Singers Programme ac ar ôl hynny bu yn Brif Ganwr i’r Cwmni o 2001-2004, mewn amrywiol rannau. Yn 2002 gwnaeth ei ymddangosiad cyntaf yn y West Australian Opera fel Rodolfo yn La Boheme, a'i ymddangosiad cyntaf Ewropeaidd fel Rodolfo ar gyfer Städtische Bühnen, Frankfurt-am-Main. Yn 2004 canodd ran blaenllaw yn Faust (Gounod) gyda Chymdeithas Opera Hong Kong. Canodd ar noson agoriadol Proms y BBC yn 2001 ( a gafodd ei ddarlledu ar BBC 2), mewn cyngerdd gala yn y Royal Albert Hall, Llundain gyda Bryn Terfel, cyngerdd pen-blwydd Desert Island Discs yn y Royal Festival Hall, Llundain, ac mewn recordiad byw o 9fed Symffoni Beethoven o dan arweiniad Richard Hickox a Requiem Verdi yn y Royal Albert Hall, Llundain. Ymddangosodd mewn amrywiol Wyliau Cerdd, gan gynnwys Cheltenham, Gogledd Cymru ac Abertawe ac mewn cyngherddau dramor ym Marbados, Toronto, Ottawa a Florida. Mae ei yrfa fel canwr cyngerdd, opera, teledu a stiwdio recordio yn mynd o nerth i nerth, ac y mae bellach yn rheng flaen artistiaid clasurol Cymru, ac yn aelod o "Dri Tenor Cymru" sy'n cynnal cyngerdd agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam, ac yn cyhoeddi eu halbym gyntaf yr un pryd.

Traciau ar hap

  1. SKYE BOAT SONG
  2. BUGAIL ABERDYFI
  3. SUL Y BLODAU
  4. CARO MIO BEN
  5. MY LITTLE WELSH HOME
  6. Y FERCH O'R SGER
  7. CALL THE EWES
  8. MY LOVE IS LIKE A RED RED ROSE
  9. CARO MIO BEN
  10. CORE 'NGRATO

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords