Sain Records

RHYS MEIRION

Bywgraffiad

RHYS MEIRION Mae’r tenor Rhys Meirion yn meddu ar lais sy'n atgoffa rhywun o David Lloyd, ac yn meddu ar y ddawn i fynd yn syth at galon cynulleidfa, ac y mae’n brysur ennill ei le fel un o denoriaid mwyaf poblogaidd Cymru, ac yn ffefryn llwyfannau mewn sawl gwlad. Wedi ei fagu yn Nhremadog, a mynychu ysgolion Cynradd y Gorlan ac Uwchradd Eifionydd, graddiodd Rhys Meirion fel Baglor mewn Addysg o Goleg y Drindod, Caerfyrddin, a bu'n Brifathro ym Mhentrecelyn ger Rhuthun cyn cychwyn ar ei hyfforddiant fel canwr yn y Guildhall, Llundain rhwng 1997 ac 1999. Roedd yn byw yn blentyn o fewn ychydig filltiroedd i Bryn Terfel, ac y mae eu hadnabyddiaeth gynnar bellach wedi datblygu yn bartneriaeth a glywir fel deuawd ar record (‘Benedictus’, SAIN SCD 2500) ac ar lwyfan cyngerdd. Cyhoeddodd Rhys hefyd dair CD ar ei ben ei hun i SAIN. Yn 1999, ymunodd Rhys a’r English National Opera Jerwood Young Singers Programme ac ar ôl hynny bu yn Brif Ganwr i’r Cwmni o 2001-2004, mewn amrywiol rannau. Yn 2002 gwnaeth ei ymddangosiad cyntaf yn y West Australian Opera fel Rodolfo yn La Boheme, a'i ymddangosiad cyntaf Ewropeaidd fel Rodolfo ar gyfer Städtische Bühnen, Frankfurt-am-Main. Yn 2004 canodd ran blaenllaw yn Faust (Gounod) gyda Chymdeithas Opera Hong Kong. Canodd ar noson agoriadol Proms y BBC yn 2001 ( a gafodd ei ddarlledu ar BBC 2), mewn cyngerdd gala yn y Royal Albert Hall, Llundain gyda Bryn Terfel, cyngerdd pen-blwydd Desert Island Discs yn y Royal Festival Hall, Llundain, ac mewn recordiad byw o 9fed Symffoni Beethoven o dan arweiniad Richard Hickox a Requiem Verdi yn y Royal Albert Hall, Llundain. Ymddangosodd mewn amrywiol Wyliau Cerdd, gan gynnwys Cheltenham, Gogledd Cymru ac Abertawe ac mewn cyngherddau dramor ym Marbados, Toronto, Ottawa a Florida. Mae ei yrfa fel canwr cyngerdd, opera, teledu a stiwdio recordio yn mynd o nerth i nerth, ac y mae bellach yn rheng flaen artistiaid clasurol Cymru, ac yn aelod o "Dri Tenor Cymru" sy'n cynnal cyngerdd agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam, ac yn cyhoeddi eu halbym gyntaf yr un pryd.

Traciau ar hap

  1. RACHEL, QUAND DU SEIGNEUR
  2. CAROL GWR Y LLETY (A WELAIST TI'R DDAU YN DOD GYDA'R HWYR)
  3. MAE'R GAN YN EIN HUNO
  4. AMOR TI VIETA
  5. O FY IESU BENDIGEDIG (DIM OND IESU)
  6. CAN MAIR
  7. SHE MOVED THORUGH THE FAIR
  8. TORNA A SURRIENTO
  9. CALL THE EWES
  10. YR HEN GERDDOR

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords