Sain Records

ROSALIND A MYRDDIN

Bywgraffiad

Daw Myrddin Owen yn wreiddiol o Lanberis, a Rosalind (Lloyd cyn priodi) o Lanbedr-Pont-Steffan, ond ers blynyddoedd bellach maen nhw’n byw ym Mhwllheli. Mae Myrddin a Rosalind yn enwau sydd wedi bod yn rhan o’r byd canu poblogaidd Cymraeg ers y 60au, Myrddin fel aelod o Hogia’r Wyddfa, a Rosalind fel aelod o’r Perlau. Gydag amser, daeth y ddau i’r amlwg fel cantorion unigol hefyd, a’r ddau yn meddu ar leisiau unigryw a deniadol. Wedi priodi, dechreusant ganu fel deuawd, a buan y daeth y cyfuniad o'r ddau lais arbennig yma yn sail i gyfres o recordiau poblogaidd, a chyfresi teledu llwyddiannus. Cawn ail-fyw eu perfformiadau trwy wrando ar gasgliad o'u goreuon fel deuawd ar Gryno-ddisg.

Traciau ar hap

  1. AR BEN FY HUN
  2. BLAEN CWM HALEN
  3. COFIO O HYD
  4. NA, NID YW'N RHY HWYR
  5. GOLAU'R HARBWR
  6. BREUDDWYD HOFF
  7. AROS AMDANAT TI
  8. FERNANDO
  9. HEN LWYBR Y MYNYDD
  10. BYW I WELD DY WEN

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords