Sain Records

ROSALIND A MYRDDIN

Bywgraffiad

Daw Myrddin Owen yn wreiddiol o Lanberis, a Rosalind (Lloyd cyn priodi) o Lanbedr-Pont-Steffan, ond ers blynyddoedd bellach maen nhw’n byw ym Mhwllheli. Mae Myrddin a Rosalind yn enwau sydd wedi bod yn rhan o’r byd canu poblogaidd Cymraeg ers y 60au, Myrddin fel aelod o Hogia’r Wyddfa, a Rosalind fel aelod o’r Perlau. Gydag amser, daeth y ddau i’r amlwg fel cantorion unigol hefyd, a’r ddau yn meddu ar leisiau unigryw a deniadol. Wedi priodi, dechreusant ganu fel deuawd, a buan y daeth y cyfuniad o'r ddau lais arbennig yma yn sail i gyfres o recordiau poblogaidd, a chyfresi teledu llwyddiannus. Cawn ail-fyw eu perfformiadau trwy wrando ar gasgliad o'u goreuon fel deuawd ar Gryno-ddisg.

Traciau ar hap

  1. HEBOT TI
  2. SOAR-Y-MYNYDD
  3. F'ANWYLYD, F'ANWYLYD
  4. AROS AMDANAT TI
  5. BYW I WELD DY WEN
  6. BLAEN CWM HALEN
  7. FERNANDO
  8. GWLITH AR GALON WAG
  9. NA, NID YW'N RHY HWYR
  10. RHO DY LAW

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords