Sain Records

SERENDIPITY

Bywgraffiad

SERENDIPITY Ffurfiwyd Serendipity yn 2001 gan Tim Rhys-Evans, Cyfarwyddwr Cerdd y côr, ac fe’i cydnabyddir erbyn hyn fel un o gorau mwyaf cyffrous ac arloesol Cymru. Tanlinellwyd hyn pan enillodd Serendipity deitl Côr Cymru 2005 ar S4C. Mae Serendipity wedi perfformio mewn neuaddau cyngerdd led-led Prydain gan gynnwys Canolfan Mileniwm Cymru, y Royal Albert Hall a’r Royal Festival Hall, ac wedi ymddangos gyda cherddorfeydd fel Sinfonia Cymru, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru, Cerddorfa Ffilharmonig Lerpwl ac unigolion fel Shân Cothi, Karl Jenkins, Katherine Jenkins, Aled Jones a Bryn Terfel. Darlledir perfformiadau gan Serendipity yn gyson ar BBC Radio 2, 3, 4 ac ar deledu’r BBC, ITV 1 Cymru ac S4C. Rhai o uchafbwyntiau darlledu’r côr hyd yma yw The Choir ar Radio 3 a rhaglen Nadolig arbennig o Dechrau Canu Dechrau Canmol o Gastell Caerffili ar S4C. Mae repertoire y côr yn amrywiol a chyffrous ac yn croesi sawl ffin a chyfnod cerddorol, o Gerddoriaeth Gysegredig i Opera, Jazz, Theatr Cerdd a cherddoriaeth gyfoes, gan gynnwys perfformiad cyntaf o waith comisiwn arbennig gan John Hardy ar gyfer Serendipity ym Mehefin 2006, sef cylch corawl o dan y teitl ‘Spaces – Beyond the End of the Universe’. Naws fyfyriol sydd i albwm cyntaf Serendipity, ac ar y CD hwn ceir cerddoriaeth o draddodiad Eglwysi Cadeiriol Lloegr, Rhamantiaeth Almaenig, cerddoriaeth gorawl gyfoes Americanaidd a’n traddodiad ni ein hunain o gerddoriaeth Gysegredig Cymreig. Mae’r albwm yn cynnwys cerddoriaeth sydd wedi ysbrydoli, cysuro a chodi calon cynulleidfaoedd lawer dros y canrifoedd. Y dynion o blith Serendipity oedd sylfaen y parti meibion a enillodd gystadleuaeth ‘Last Choir Standing’ y BBC yn 2008, ac sydd bellach yn enwog dros y byd – Only Men Aloud. Tim Rhys-Evans yw Arweinydd a Chyfarwyddwr Cerdd y ddau gor.

Traciau ar hap

  1. BENEDICTUS
  2. LAY A GARLAND
  3. O NATA LUX
  4. GIVE ME JESUS
  5. FROLOCKET IHR VOLKER AUF ERDEN
  6. AGNUS DEI
  7. ABERYSTWYTH
  8. I WAS GLAD WHEN THEY SAID UNTO ME
  9. BENEDICTUS
  10. THIS LITTLE LIGHT OF MINE

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords