Sain Records

SHARON EVANS

Bywgraffiad

Yn byw ym Mrynteg, Sir Fôn aeth Sharon i Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch cyn mynychu’r Royal Northern College of Music, Manceinion. Wedi gorffen ei chwrs, dychwelodd adref a chyfarfod Derek ei gwr a phriodi yn 1993. Ganwyd Ffion Alaw yn ’94 a Ryan John yn ’99. Mae wedi ennill droeon yn yr Urdd a’r Cenedlaethol, gan gynnwys Ysgoloriaeth Towyn Roberts yn Eisteddfod Llanrwst yn 1989. Cymrodd seibiant o’r canu ynghanol y 90au i fagu’r plant gan ailafael yn ei gyrfa yn Eisteddfod Genedlaethol 1999, ac ennill yr unawd soprano yno ac yn Ninbych yn 2001. Hyfforddir Sharon gan y cerddor adnabyddus Brian Hughes, ac mae’i gyrfa’n parhau i flodeuo gyda chyngherddau led-led Cymru. Yn 2002 treuliodd fis Mai yn America gan berfformio mewn cyngherddau yn Califfornia, yn dilyn gwahoddiad gan y Gymdeithas Gymraeg yno.

Traciau ar hap

  1. YNYS Y PLANT
  2. WALTZ OF MY HEART
  3. EILIAD DRAGWYDDOL
  4. LA VERGINE
  5. SUL Y BLODAU
  6. PWY FEL FY MAM?
  7. LLE ROET TI?
  8. MAI
  9. O NEFOL ADDFWYN OEN
  10. AI AM FOD HAUL YN MACHLUD?

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords