Sain Records

SIAN JAMES

Bywgraffiad

SIAN JAMES Un o ferched mwyn Maldwyn yw Sian James, ac y mae’n byw yn ei hardal enedigol yn Llanerfyl. Ei chymar yw’r cerddor Gwyn Jones (drymiwr Maffia Mr. Huws a’r Anhrefn ymhlith sawl grwp arall), sy’n rhedeg stiwdio recordio yn eu cartref. Daeth Sian i amlygrwydd yn ystod ei chyfnod yn y coleg ym Mangor fel cantores y grwp gwerin Bwchadanas, grwp a dorrodd dir newydd ym myd cerddoriaeth werin Cymru. Mae dylanwad traddodiad cerddorol Maldwyn yn drwm ar Sian, ac y mae’n enwog bellach fel arweinydd Parti Cut Lloi, sy’n amlwg yn y traddodiad plygain o ganu. Ond fel cantores, telynores a chyfansoddwraig, datblygu’r traddodiad gwerin yw tuedd naturiol Sian, a'i ddefnyddio fel sail i gyfansoddi caneuon newydd, gan ychwanegu elfennau pop, roc a jazz, a’u cyfuno’n gelfydd. Recordiodd bedair albym unigol i SAIN, sy’n sefyll fel prawf disglair o’u doniau. Mae’n dal i berfformio yn rheolaidd, a bu ar sawl taith dramor lle y profodd fod ei hapel yn rhyngwladol – yn Siapan, Sbaen a Gogledd America. Cyflwynodd Siân gyfres pum rhaglen ar S4C, ble roedd hi yn cyflwyno caneuon mewn amrywiaeth o arddulliau, ac yn arbrofi gyda chaneuon gwerin traddodiadol. Cyflwynodd berfformwyr o wledydd Celtaidd eraill sydd wedi helpu i ledaenu dylanwad cerddoriaeth Geltaidd i bedwar ban byd.

Traciau ar hap

  1. LLOER DIRION
  2. MAE'R RHOD YN TROI
  3. PAN DDO'I ADRE'N OL
  4. DISTAW
  5. MAE'R FFYNNON YN SYCH
  6. ADERYN PUR
  7. FFLYFF AR NODWYDD
  8. SI HEI LWLI
  9. MAE'R BORE'R UN MOR BWYSIG
  10. MWYNEN MERCH

Albymau

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords