Sain Records

SIAN JAMES

Bywgraffiad

SIAN JAMES Un o ferched mwyn Maldwyn yw Sian James, ac y mae’n byw yn ei hardal enedigol yn Llanerfyl. Ei chymar yw’r cerddor Gwyn Jones (drymiwr Maffia Mr. Huws a’r Anhrefn ymhlith sawl grwp arall), sy’n rhedeg stiwdio recordio yn eu cartref. Daeth Sian i amlygrwydd yn ystod ei chyfnod yn y coleg ym Mangor fel cantores y grwp gwerin Bwchadanas, grwp a dorrodd dir newydd ym myd cerddoriaeth werin Cymru. Mae dylanwad traddodiad cerddorol Maldwyn yn drwm ar Sian, ac y mae’n enwog bellach fel arweinydd Parti Cut Lloi, sy’n amlwg yn y traddodiad plygain o ganu. Ond fel cantores, telynores a chyfansoddwraig, datblygu’r traddodiad gwerin yw tuedd naturiol Sian, a'i ddefnyddio fel sail i gyfansoddi caneuon newydd, gan ychwanegu elfennau pop, roc a jazz, a’u cyfuno’n gelfydd. Recordiodd bedair albym unigol i SAIN, sy’n sefyll fel prawf disglair o’u doniau. Mae’n dal i berfformio yn rheolaidd, a bu ar sawl taith dramor lle y profodd fod ei hapel yn rhyngwladol – yn Siapan, Sbaen a Gogledd America. Cyflwynodd Siân gyfres pum rhaglen ar S4C, ble roedd hi yn cyflwyno caneuon mewn amrywiaeth o arddulliau, ac yn arbrofi gyda chaneuon gwerin traddodiadol. Cyflwynodd berfformwyr o wledydd Celtaidd eraill sydd wedi helpu i ledaenu dylanwad cerddoriaeth Geltaidd i bedwar ban byd.

Traciau ar hap

  1. GWYLIWCH Y FERCH
  2. DI-GWSG
  3. MERCH IFANC O'N BEN BORE
  4. FFLYFF AR NODWYDD
  5. EV CHISTR TA LAOU
  6. MWYNEN MERCH
  7. BROGA BACH
  8. FY NGENETH FACH
  9. SGERBWD AR Y BRYN
  10. Y GOG LWYDLAS

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords