Sain Records

SIAN WYN GIBSON

Bywgraffiad

Cafodd Siân ei magu ym mhentref Deiniolen ger Caernarfon, ardal sydd â thraddodiad cerddorol cryf yn perthyn iddi, ac yn fuan iawn daeth i amlygrwydd fel cantores ar lwyfan yr Eisteddfodau. Cwblhaodd ei haddysg gerddorol yng ngholeg Cerdd Manceinion gan ennill sawl Ysgoloriaeth. Bu’n aelod o gwmnïau opera D’oyly Carte ac Opera North yn Leeds, a chwaraeodd nifer o rannau operatig blaenllaw. Dychwelodd i Opera North i recordio rhan Fenws gyda chwmni D’Oyly Carte ar label Sony. Ar hyn o bryd mae Siân yn canolbwyntio ar waith Oratorio a chyngerdd, ac mae’n rhoi gwersi canu yn ei chartref ger Caernarfon ac yng Ngholeg Menai. Mae’n fam i ddau o blant, Catrin a Siôn.

Traciau ar hap

  1. ADRE'N OL
  2. HYN NA'R COED
  3. LONG TIME AGO
  4. SUO GAN (Huna Blentyn)
  5. VERGEBLICHES STANDCHEN
  6. AT THE RIVER
  7. LA VIOLETTE
  8. YR ALARCH
  9. WISHING YOU WERE HERE AGAIN
  10. WIEGENLIED

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords